Menu

Veelgestelde vragen

  Milieu en gezondheid

 1. Hoe kan ik schimmel bestrijden?

  Bij het bestrijden van schimmels is het aanpakken van vochtproblemen van essentieel belang. Wanneer de oorzaak van het vocht niet wordt opgelost, komen schimmels vrijwel altijd terug. U leest er meer over op de pagina Vocht en schimmel.

 2. Hoe komen schimmels in huis?

  De meeste schimmelsoorten groeien in warme, vochtige omgevingen. Bronnen van schimmels in woningen zijn bijvoorbeeld huisstof en groente-, fruit- en tuinafval. Verschillende materialen zijn extra schimmelgevoelig. Behang en ruwe materialen zoals kitranden zijn een goede voedingsbodem. Maar schimmels groeien ook op materiaal dat water kan opnemen, zoals gipsplaten en tegelvoegen.

 3. Kunnen schimmels gezondheidsklachten veroorzaken?

  Wanneer bewoners niet allergisch zijn voor schimmels,merken ze er weinig van. Bepaalde schimmelsoorten kunnen allergische reacties veroorzaken, zoals benauwdheid, piepende ademhaling, astma, verstopte neus, eczeem, jeuk, hoesten, niesbuien, huidklachten, tranende en jeukende ogen. Schimmels in huis wijzen op vochtproblemen. Dan kan ook meer huisstofmijt aanwezig zijn. Allergie hiervoor komt veel vaker voor dan allergie voor schimmels.

 4. Moet ik ook in de winter ventileren?

  Door in de winter continu te ventileren, wordt warme, vochtige binnenlucht vervangen door koude, droge buitenlucht. Zo is het mogelijk om in de winter vocht uit de woning te ventileren. Het verwarmen van droge binnenlucht kost minder energie. Zet de thermostaat nooit lager dan 15 °C. Als de temperatuur te veel daalt, slaat vocht neer op koude plekken zoals ramen en buitenmuren.

 5. Welk ventilatiesystemen heeft mijn woning?

  Veel woningen hebben tegenwoordig een ventilatiesysteem. Het is belangrijk te weten welk systeem in uw woning aanwezig is.

  • Natuurlijke ventilatie: toe- en afvoer van lucht vindt plaats zonder mechanische ventilatoren via open ramen, roosters en kieren.
  • Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van lucht: de lucht wordt door een ventilator afgezogen uit keuken, badkamer en toilet, frisse lucht komt binnen via open raampjes en roosters.
  • Mechanische toe- en afvoer (balansventilatie): lucht wordt aan- en afgevoerd met ventilatoren. Het ventilatiesysteem werkt alleen optimaal als u het op de juiste manier gebruikt en onderhoudt.
 6. Heeft mijn ventilatiesysteem onderhoud nodig?

  Wij adviseren om het afzuigsysteem één keer per jaar te laten onderhouden door een vakman.

  Bij mechanische ventilatie moet de unit schoonblijven. Reinig ens in de tien jaar de binnenkant van de luchttoevoerkanalen.Ventilatoren zijn na 10-15 jaar aan vervanging toe. Raadpleeg een installateur als het mechanische ventilatiesysteem veel lawaai maakt.

 7. Mijn kind moet erg hoesten, heeft het asbestvezels ingeademd?

  Inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoesten.

 8. Lopen kinderen meer risico dan volwassenen?

  Kinderen zijn niet gevoeliger voor asbestvezels, maar ze vormen wel een risicogroep vanwege het feit dat ze nog een lang leven voor zich hebben. Na eventuele blootstelling dragen ze de ingeademde asbestvezels langer in hun lichaam, die tientallen jaren later schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

 9. Wanneer moet ik onderzocht worden?

  Met medisch onderzoek kun je niet:

  • nagaan wat de blootstelling is geweest;
  • vaststellen wat de gezondheidsschade is die je hebt opgelopen
  • voorkomen dat later gezondheidseffecten optreden

  Voor mensen die met asbest in contact zijn geweest en hierover medische vragen hebben, is een medisch onderzoek niet zinvol. De blootstelling is meestal te gering om gezondheidseffecten te verwachten. De belangrijkste maatregel is het voorkomen van verdere blootstelling. Indien wel sprake is geweest van verhoogde blootstelling, dan zijn de mogelijkheden van onderzoek zeer beperkt. Röntgenonderzoek bij blootstelling aan asbest is slechts een momentopname. De risico’s van de belastende straling van het om de paar jaar moeten maken van een serie röntgenfoto’s zijn waarschijnlijk groter dan de risico’s van de blootstelling aan asbest.

 10. Waarom wordt asbest verwijderd door mannen in witte pakken?

  Asbest wordt verwijderd door professionals in witte pakken. Zij dragen deze kleding ter bescherming. Deze beschermende kleding is voor de professionals noodzakelijk omdat zij dagelijks in contact komen met hogere hoeveelheden asbest(vezels) dan burgers. De beschermende kleding en adembescherming voorkomen langdurige, relatief hoge blootstelling. Voor u is het risico zo klein dat u geen beschermende kleding nodig heeft.

 11. Waar leeft de eikenprocessierups?

  De eikenprocessierups komt voor in heel Europa, maar nog niet in de Scandinavische landen. De eikenprocessierups voedt zich met eikenblad en heeft een lichte voorkeur voor de zomereik, maar je kunt de rups ook aantreffen op andere soorten zoals Amerikaanse eik, wintereik en Moeraseik. De rupsen lopen in de typische 'processie' langs de stam van de boom. Als er veel rupsen zijn en er gebrek aan voedsel is, lopen de rupsen naar andere (soorten) bomen. Vooral bij warme en droge voorjaarsomstandigheden gedijt de rups goed.


 12. In welke gebieden kom je de eikenprocessierups tegen?

  De rups wordt vooral gezien in zomereiken langs lanen in steden en dorpen. Maar zit ook op erfbeplantingen op campings en op landgoederen in bosrijke omgeving. In bosgebieden komt de rups minder voor. Dat kan komen omdat er in het bos meer natuurlijke vijanden leven die de populaties onderdrukken.

 13. Laat meer zien van: Milieu en gezondheid