Menu

Veelgestelde vragen

  Infectieziekten en hygiëne

 1. Mijn kind heeft waterpokken. Mag mijn kind dan naar het kinderdagverblijf/school?

  Als iemand met waterpokken zich goed voelt dan kan die gewoon naar de crèche, het dagverblijf, de peuterspeelzaal, school of werk. Iemand is al besmettelijk voordat die ziek is en kan anderen al hebben besmet. Om verspreiding van waterpokken te voorkomen heeft het daarom ook geen zin om zelf thuis te blijven of uw kind thuis te houden wanneer iemand in uw omgeving waterpokken heeft. Informeer wel de leiding van het kindercentrum of de leerkracht.

 2. Wat doet de GGD met besmettelijke ziekten?

  Bij de GGD werkt een heel team samen om:

  • te voorkomen dat meer mensen besmet worden in de omgeving van iemand die een besmettelijke ziekte heeft
  • te zoeken naar de bron van besmetting. Hierdoor proberen we te voorkomen dat er meer mensen ziek worden
  • zicht te houden op het vóórkomen van bepaalde besmettelijke ziekten en deze proberen in te dammen;
  • personeel van instellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen te ondersteunen bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals schurft of voedselinfectie

  Een goede bestrijding van infectieziekten is belangrijk voor een goede gezondheid van iedereen in Nederland. De GGD werkt hiervoor samen met vele artsen en instellingen.

 3. Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?

  Griep wordt veroorzaakt door een influenzavirus. Verkoudheid door andere virussen. Bij griep is het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken, vaak ook de lagere luchtwegen. Bij verkoudheid zijn meestal alleen de bovenste luchtwegen ( slijmvlies in de neus- en keelholte en/of bijholten) ontstoken. Griep begint vaak plotselingmet koude rillingen, koorts, hoofdpijn en heftige spierpijn. De koorts kan binnen 12 uur oplopen tot 39 °C of hoger. De koorts duurt meestal 3 tot 5 dagen. Als je griep hebt heb je last van je hele lichaam. Verkoudheid begint vaakgeleidelijk met keelpijn. Bij verkoudheid krijgen volwassenen bijna nooit koorts (kinderen soms wel).
  Zowel bij griep als verkoudheid duurt volledig herstel 1 tot 3 weken. Griep gaat meestal zonder problemen vanzelf over. Het kán ernstig verlopen, vooral als mensen andere ziekten hebben (risicogroepen). Bij gezonde mensen verloopt griep en verkoudheid bijna nooit ernstig.. Bij verkoudheid door sommige virussen kan ziekenhuisopname bij zeer jonge kinderen nodig zijn.

 4. Waar kan ik een tatoeage of piercing op een veilige manier kan laten zetten?

  Kijk op de website www.veiligtatoeerenenpiercen.nl. Op deze site staan alle bedrijven vermeld die al een vergunning hebben. U vindt er ook evenementen waarop getatoeëerd en piercings gezet mogen worden.

 5. Hoe loop je tuberculose op?

  Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De bacteriën verspreiden zich via de lucht, waardoor de ziekte heel besmettelijk kan zijn. De ziekte kan alleen worden overgedragen door direct contact. Dat wil zeggen: door samen met iemand in één ruimte te zijn. Je kunt het niet overdragen via bijvoorbeeld handen geven of drinken uit hetzelfde glas.

 6. Wat zijn de symptomen van tuberculose?

  Door tuberculose kun je klachten krijgen als hoesten, moeheid, koorts en gebrek aan eetlust. Ook kan de ziekte leiden tot ontstekingen. In de longen, maar ook in andere lichaamsdelen, zoals nieren, gewrichten en klieren.

 7. Ben ik als behandelaar verplicht een infectieziekte te melden?

  Ja, u bent strafbaar als u een infectieziekte niet aan ons meldt. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor de meldingsplicht aan de GGD.

 8. Heeft mijn instelling een meldingsplicht?

  De meldingsplicht voor infectieziekten geldt voor instellingen waar kwetsbare groepen verblijven of samenkomen:

   

  • Verpleeghuizen
  • Ziekenhuizen
  • Verzorgingshuizen
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Kindercentra
  • Scholen voor basisonderwijs
  • Opvangcentra voor dak- en thuislozen
  • Opvangcentra voor asielzoekers
  • Jeugdinstellingen

   

   

 9. Worden de kosten voor een TBC-behandeling vergoed?

  Wanneer u de GGD bezoekt omdat bij u tuberculose is vastgesteld maakt de GGD kosten voor uw behandeling en/of eventueel vervolgonderzoek. Vanaf 1 juli 2013 declareert de GGD deze kosten bij uw zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal.  In uw zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt uw zorgverzekering de kosten voor zorg. Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn, betalen dit eigen risico.

   

  Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

 10. Vergoedt mijn verzekeraar het GGD-bezoek aan de afdeling infectieziektebestrijding?

  Wanneer u de GGD bezoekt omdat bij u een infectieziekte is vastgesteld maakt de GGD kosten voor uw behandeling en/of eventueel vervolgonderzoek. Vanaf 1 juli 2013 declareert de GGD deze kosten bij uw zorgverzekeraar. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten meestal.  In uw zorgverzekering is een eigen risico opgenomen. Het eigen risico is een bedrag dat u elk jaar eerst zelf moet betalen. Daarna betaalt uw zorgverzekering de kosten voor zorg. Alleen mensen die 18 jaar of ouder zijn, betalen dit eigen risico.

   

  Neemt u voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan u vertellen welke zorgkosten worden vergoed, wat uw polisvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

 11. Laat meer zien van: Infectieziekten en hygiëne