Menu

Veelgestelde vragen

  Hitte

 1. Wanneer is het te warm?

  Wanneer de buitentemperatuur langdurig boven de 250 C is, beginnen mensen last te krijgen van de hitte. Vooral kwetsbare groepen kunnen last krijgen van vermoeidheid, concentratie­problemen of benauwdheid. Dat geldt des te meer wanneer er ook sprake is van een hoge lucht­vochtigheid, zonnestraling, weinig wind, isolerende kleding, fysieke inspanning en weinig afkoeling in de nacht. Preventieve maatregelen zijn dan noodzakelijk.

 2. Waarom is hitte gevaarlijk voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen?

  De bewoners zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor de gevolgen van aanhoudende hitte. Enerzijds omdat deze groep meer met ziekten en beperkingen te maken heeft. Anderzijds vanwege de huisvesting die niet altijd voldoende op hitte is berekend. Pas sinds enige tijd wordt er bij nieuw- en verbouw van verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt met toepassing van klimaatbeheersings­systemen.

   

 3. Hoe moet ik medicijnen bewaren tijdens hitte?

  Lees altijd de bijsluiter voor het bewaaradvies. Staat er niets over beschreven, dan kunt u het middel het beste bewaren in een droge kast waar het niet warmer wordt dan 25°C. De badkamer is geen goede plek voor medicijnen: het is daar te vochtig. Staat er wel een bewaarvoorschrift op het etiket en in de bijsluiter, volg deze dan op. 

   

   

 4. Wat zijn de risico's bij evenementen in de volle zon?

  Wanneer mensen dicht op elkaar gepakt staan, in de volle zon, wordt het moeilijk om lichaamswarmte kwijt te raken. Daarnaast zijn er evenementen waarbij de deelnemer zich moet inspannen, zoals bij een sport evenement. Risicovol gedrag bestaat vooral uit onvoldoende vochtinname en overmatig alcoholgebruik. Bezoekers van evenementen hebben bij warm weer een groter risico op gezondheids­problemen door een continue blootstelling aan een hoge omgevingstemperatuur. Neem voor meer informatie contact op met de GGD.

   

 5. Waarom is hitte een probleem?

  Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen. Met name ouderen, mensen in zorghuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn risicogroepen. Deze mensen kunnen de hitte niet goed aan. Ze krijgen gezondheidsproblemen door de warmte. Uit onderzoek is gebleken dat er in Nederland elk jaar extra sterfgevallen zijn tijdens perioden van aanhoudende hitte. .

   

 6. Wat is een hittegolf?

  Een periode met aanhoudende warmte wordt een hittegolf genoemd als op het KNMI-station De Bilt minimaal vijf aaneengesloten dagen zomers (temperaturen hoger dan 25°C) verlopen. Minimaal drie van deze vijf dagen dienen tropisch (meer dan 30°C) te zijn.

   

 7. Wat is de maximale temperatuur waarbij lesgegeven mag worden?

  In het onderwijs zijn géén concreet vastgestelde normen voor de temperatuur in lokalen Het schoolbestuur bepaalt zelf of het bij aanhoudend warm zomerweer een “tropenrooster” instelt. Een tropenrooster is een rooster die aangepast is ten gevolge van hitte. NB: Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet in ieder geval gehaald worden.

   

 8. Wat is het Nationale Hitteplan?

  Het Nationale Hitteplan geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden en maatregelen die gelden in de zorg rondom een periode van aanhoudende hitte. In het Nationale Hitteplan wordt aangegeven wie verantwoordelijk is voor het attenderen en waarschuwen voor perioden van aanhoudende hitte. Het plan geeft ook aan wat de werkwijze is voor het doorgeven van waarschuwingsberichten aan verschillende betrokkenen. Zorgverleners zullen zich moeten voorbereiden op perioden van aanhoudende hitte en tijdens deze hitteperioden maatregelen treffen. Als de kans op een aanhoudende periode van warm weer, i.e. vier opeenvolgende dagen met een temperatuur boven de 27 oC groter is dan 90 % in een gebied in Nederland, dan spreekt men van een actief Nationaal Hitteplan.

   

 9. Laat meer zien van: Hitte