Menu

Reguliere taken

Basispakket en maatwerk voor gemeenten

 

Gemeenten bepalen welke producten ze willen afnemen op het gebied van Publieke Gezondheid. Er is een gezamenlijk basispakket en daarnaast bepalen zij op regio- of individueel niveau wat ze hun inwoners nog meer willen aanbieden. Het basispakket dat iedere Zeeuw minimaal zou moeten krijgen ligt vast in de wet Publieke Gezondheid. Dat zijn vooral taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg.

Daarnaast bepalen gemeenten zelf wat ze voor hun gemeente verder nog nodig vinden om te doen. Cijfers over de gezondheidssituatie in de gemeente (epidemiologisch onderzoek) helpen gemeenten bij het maken van keuzes.

 

Kenniscentrum en adviseur

 

In de positie van verlengd lokaal bestuur zijn we voor gemeenten kenniscentrum en primaire adviseur voor publieke gezondheid. Door de uitvoering van onder meer de jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding staan we dicht bij de burger en weten we wat er leeft. We willen mensen in alle levensfasen ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid, in hun eigen omgeving. Onze werkzaamheden voeren we uit vanuit de kernwaarden: efficiënt, duurzaam, innovatief, ondernemend en met open communicatie.

 

Organisatiestructuur

 

Om aan te sluiten bij de veranderingen in de samenleving en in het zorglandschap, is vanaf 2015 de organisatie anders ingericht. We gaan niet alleen uit van de eigen kracht van de Zeeuwen, maar ook van de eigen kracht van onze professionals. We werken daarom met zelfsturende teams. Zij worden ondersteund door een afdeling bedrijfsbureau en werken vanuit drie programmalijnen:

  1. Gezondheid in de wijk
  2. Sociale en Fysieke veiligheid en bescherming
  3. Kennis, innovatie en monitoring

 

 Kijk voor meer informatie bij 'Publieke gezondheid in het sociaal domein'