Menu

Wet publieke gezondheid

In de Wet publieke gezondheid ligt vast welke taken gemeenten hebben als het gaat om het beschermen van de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. Dat zijn vooral taken op het terrein van collectieve preventie, infectieziektenbestrijding en jeugdgezondheidszorg.

 

 

Daarnaast bepalen gemeenten zelf wat ze voor hun gemeente verder nog nodig vinden om te doen. Ze kijken dan ook naar andere beleidsterreinen dan alleen publieke gezondheid, zoals bijvoorbeeld milieu en ruimtelijke ordening. 

 

GHOR en Veiligheidsregio

Gemeenten zorgen ook voor goede afspraken met de gezondheidszorg en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Dit is de taak van de Directeur Publieke Gezondheid. Deze is zowel directeur van de GGD als van de GHOR (onderdeel van de Veiligheidsregio) en is tevens directielid van de Veiligheidsregio.