Menu

Publieke Gezondheid in het sociaal domein

De jaren 2013 t/m 2016 staan voor gemeenten in het teken van de vier grote decentralisaties. Het kabinet heeft eerder besloten dat een aantal taken van Rijk en Provincie wordt overgedragen naar gemeenten, inclusief budget. Hiervoor wordt de wetgeving aangepast. Het gaat om aanpassingen in de Jeugdwet, de WMO (wordt aangevuld met taken vanuit de AWBZ), de Participatiewet en Passend onderwijs.

 

De taakoverheveling van Rijk en Provincie naar gemeenten betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het hele sociale domein. Dit is voor hen een kans om dat domein opnieuw in te richten, meer passend bij de tendens van deze tijd. Dat wil zeggen meer uitgaan van de eigen kracht van mensen, mensen elkaar ook laten helpen en de professionals aan de zijlijn houden om te ondersteunen wanneer dat echt nodig is.

 

De GGD Zeeland verandert

 

De GGD Zeeland sluit nauw aan bij de veranderingen in de samenleving. De rode draad is het denken in gezondheid, preventie en eigen kracht en we gaan uit van de eigen kracht van de Zeeuwen. De oude afdelingen Jeugdgezondheidszorg en Algemene Gezondheidszorg maken plaats voor een samenhangend geheel aan professionals die functioneel worden ingezet op de drie programmalijnen. Zij werken met elkaar en met samenwerkingspartners aan de uitvoering van programma’s, producten en activiteiten. De medewerkers en de teams waarin zij werken zijn zelfsturend, binnen de kaders en bevoegdheden die door het management zijn vastgesteld. De medewerkers bepalen, samen met opdrachtgevers, klanten en professionals van samenwerkingspartners wat nodig is om gezondheidswinst te behalen en/of zorgkosten te verminderen. Ze maken daarbij gebruik van (gedeelde) kennis, informatie en digitale middelen.


De wijze waarop we werken verandert eveneens. We verleggen het accent van een uitvoerende organisatie (van wettelijke basistaken) naar een netwerkende organisatie die preventie, zorg en welzijn met elkaar verbindt. Medisch-inhoudelijke advisering, klantgericht werken, ondernemerschap en samenwerken met (keten)partners zijn competenties die centraal staan.

 

Bekijk hieronder het filmpje van de Zeeuwse gemeenten over de gevolgen van de drie decentralisaties voor hun inwoners.