Menu

Taken GGD in crisissituaties

Wanneer in Zeeland een ramp of crisis ontstaat waarbij de gezondheid van mensen in gevaar is of maatschappelijke onrust heerst, zet de GGD een actiecentrum op. Dan gaat het crisisplan in werking met een vast omschreven aantal taken voor de GGD.

 

De Directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur GGD en GHOR Zeeland) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de GGD bij een ramp en crisis. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van taken werkt de GGD nauw samen met de GHOR, de ziekenhuizen, de gemeenten en andere partijen.

 

Crisissituaties

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een GGD aan de slag moet in een crisissituatie:

 

  • Bij infectieziekte-uitbraken (denk bijvoorbeeld aan een grote griepuitbraak waarbij ook een massavaccinatie moet worden georganiseerd) 
  • Bij een crisis van medisch milieukundige aard, zoals een brand met gevaarlijke stoffen 
  • Als er coördinatie nodig is van de psychosociale hulpverlening, bijvoorbeeld bij opvang van slachtoffers na een ramp, bij gezinsdrama’s, zedenzaken of bij dreiging van maatschappelijke onrust 
  • Bij een crisis waarbij behoefte is aan advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek 
  • Op verzoek van andere organisaties, zoals gemeenten of GHOR