Menu

Actueel

Zeeuwse zorginstellingen oefenen onderlinge samenwerking

24 november 2017

Dinsdag 28 en woensdag 29 november vindt de oefening Zeeuwse koorts plaats. Zeeuwse zorginstellingen oefenen hun samenwerking tijdens een grootschalige uitbraak van een griepepidemie in de regio Zeeland. Deze oefening heeft geen gevolgen voor de reguliere zorgverlening.

 

Tijdens de oefening Zeeuwse koorts wordt getoetst of zorginstellingen in Zeeland bij een grootschalige griepepidemie ieder afzonderlijk en binnen de zorgketen goed voorbereid zijn op de opvang en behandeling van grote groepen patiënten. Ook wordt getoetst hoe organisaties omgaan met uitval van zorgverlenend personeel. De oefening richt zich vooral op de coördinatie en afstemming tussen zorgorganisaties op management- en bestuurlijk niveau. Dit heeft geen impact op de reguliere zorgverlening in de regio. De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleus Zorg, Zorgstroom, GGD Zeeland, ZorgSaam ZorgGroep, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, RAV Zeeland, GHOR en veiligheidsregio Zeeland nemen deel aan de oefening Zeeuwse koorts.

 

Een dergelijke grootschalige ketenoefening in de zorg vindt niet vaak plaats in Nederland. De Zeeuwse zorginstellingen behoren hiermee tot de koplopers. Zij beseffen dat ze een crisis niet alleen aan kunnen en elkaar hard nodig hebben. In het belang van hun patiënten hebben zij besloten om de bestaande crisisplannen, procedures en samenwerkingsafspraken te toetsen aan de hand van een realistisch oefenscenario. De verbeterpunten die dit oplevert, helpt hen goed voorbereid te zijn op een échte crisis.

 

Zeeuwse koorts

De Zeeuwse koorts, ook bekend als moeraskoorts, was een gematigde vorm van malaria die in Zeeland - en andere natte stukken in Nederland – voorkwam. Ook in de Tweede Wereldoorlog zijn nog ziektegevallen en overlijdens beschreven. Pas in 1970 is Nederland door de World Health Organisation vrij verklaard van deze inheemse ‘malaria’.

VorigeTerug naar overzichtVolgende