Menu

Actueel

Resultaten verdiepend onderzoek luchtverontreiniging en gezondheid Sloegebied bekend

5 maart 2019

Naast luchtverontreiniging leidde ook bezorgdheid over de industrie in het Sloegebied, zij het in mindere mate, tot een hogere rapportage van gezondheidsklachten bij kinderen door hun ouders. Waarschijnlijk kwam dit omdat bezorgde ouders de gezondheidsklachten bij hun kinderen eerder opmerken of alerter hierop zijn. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Arnold Bergstra, milieugezondheidskundige en epidemioloog van de GGD Zeeland. Ook is in dit onderzoek de relatie tussen de blootstelling aan luchtverontreiniging  en de longfunctie van kinderen onderzocht. Daaruit blijkt dat de invloed van de luchtverontreiniging het sterkst was bij kinderen met een slechte longfunctie, zoals bij astmatische kinderen.  

 

In het kader van het promotieonderzoek zijn verdiepende analyses verricht met de data van de onderzoeken die in 2012 (gezondheidsenquête) en 2013 (longfunctieonderzoek bij schoolkinderen) zijn uitgevoerd naar aanleiding van hinder- en gezondheidsklachten van mensen die nabij het industriegebied Sloe (Vlissingen-Oost) wonen.

 

Gezondheidsklachten door luchtverontreiniging

Uit de verdiepende analyses van de gezondheidsenquête blijkt dat op ruwweg een kilometer vanaf de rand van het Sloegebied er bijna driekwart meer kinderen met gezondheidsklachten (piepen op de borst) door de luchtverontreiniging waren, vergeleken met kinderen in het controlegebied. Het aantal kinderen met gezondheidsklachten neemt af met de afstand tot de industrie. Op ongeveer twee kilometer afstand is de toename van de gezondheidsklachten éénderde in plaats van driekwart. Doel van het onderzoek was onder andere om te kijken hoeveel van deze klachten er puur door luchtverontreiniging komenen hoeveel van de klachten verklaard worden door het feit dat bezorgde ouders gezondheidsklachten vaker rapporteren. Dit laatste komt omdat bezorgde ouders mogelijk eerder gezondheidsklachten bij hun kinderen opmerken dan niet bezorgde ouders. De hierboven genoemde resultaten zijn daarom gecorrigeerd voor het feit dat bezorgde ouders gezondheidsklachten vaker rapporteren. Conclusie is dat bezorgdheid van minder invloed is dan luchtverontreiniging.

 

Invloed van luchtverontreiniging op longfunctie

Uit de verdiepende analyses van het longfunctieonderzoek blijkt dat luchtverontreiniging zorgde voor een verlaging van de maximale uitblaassnelheid (peak flow) bij schoolkinderen. Voor gezonde kinderen is deze verlaging gering maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld astmatische kinderen. Kinderen met een longaandoening zijn gevoeliger voor luchtverontreiniging. Het percentage kinderen met een slechte longfunctie op ruwweg een kilometer vanaf de rand van het Sloegebied nam met tweederde toe vergeleken met kinderen in het controlegebied. Op ongeveer twee kilometer afstand is dit afgenomen tot eenderde.

 

Veranderde situatie

Inmiddels is de situatie in het Sloegebied veranderd. Thermphos, Zalco en de kolencentrale zijn dichtgegaan. Deze drie bedrijven stootten in het verleden veel fijnstof uit. Om een antwoord te krijgen op de vraag of de gezondheidseffecten nu kleiner of verdwenen zijn, zou het longfunctieonderzoek opnieuw moeten worden uitgevoerd.

 

 

Lees hier meer over de eerdere onderzoeken in het Sloegebied.

 

Via deze links komt u bij het volledige promotieonderzoek:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29723277

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29587756

VorigeTerug naar overzichtVolgende