Menu

Actueel

4 oktober: symposium ‘voor een toekomst zonder geweld’

2 oktober 2018

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. De kans dat je te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook. Tegelijkertijd is er sprake van een veranderende kijk op de aanpak van dit geweld. Er moet nog beter samen gewerkt worden om de cirkel van geweld te doorbreken. Daarom organiseren de het CZW Bureau en Veilig Thuis Zeeland het symposium ‘Voor een toekomst zonder geweld’.

 

Programma
We besteden aandacht aan de laatste ontwikkelingen, zoals de radarfunctie van Veilig Thuis, de MDA++ aanpak en de wijzigingen in de Meldcode huiselijk geweld. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld docenten, huisartsen of leden van een wijkteam? Speciale gast is Drs. Sander van Arum, psychotherapeut en vrijgevestigd expert multisectorale samenwerking bij partnergeweld, kindermishandeling en seksueel misbruik in huiselijke kring. Er is een grote belangstelling voor het symposium; alle 270 plaatsen die beschikbaar zijn, zijn bezet. Aanmelden is niet meer mogelijk.  

 

Ontwikkelingen Veilig Thuis
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 aangepast en dat is mede aanleiding voor het organiseren van het symposium. Directeur Veilig Thuis Zeeland Ronald de Meij: “Het is belangrijk dat we nog meer de hele omgeving waarin het geweld plaatsvindt centraal stellen en over de grenzen van alle werkvelden heen kijken om tot effectieve en duurzame oplossingen te komen. Ook op het gebied van preventie en vroegtijdig signaleren hebben we met elkaar een forse opgave. Nu Veilig Thuis onderdeel is van de GGD Zeeland is de verbinding met beleidsmakers zoals gemeenten en bijvoorbeeld professionals van de Jeugdgezondheidszorg of Bemoeizorg al veel vanzelfsprekender. Dat is een begin van een veel bredere aanpak, samen met alle betrokken professionals vanuit onderwijs, gezondheidszorg, het gemeentelijke sociale team en bijvoorbeeld veiligheidspartners. Dit symposium is één van de manieren waarop we met elkaar in gesprek gaan en in actie komen om het pad in te slaan naar een toekomst zonder geweld.” 

VorigeTerug naar overzichtVolgende