Alcohol

Geen veranderingen in alcoholgebruik: Zeeuwse jongeren gebruiken meer alcohol dan Nederlandse leeftijdsgenoten

Van dit rapport bestaat ook een oudere versie.

De schade als gevolg van alcoholgebruik is groot. Voor volwassenen, maar zéker ook voor jongeren. Daarom is de boodschap: niet drinken tot 18 jaar.

In Nederland zijn grote regionale verschillen in alcoholgebruik onder jongeren te zien. Zeeland scoort ongunstiger en Zeeuwse jongeren gebruiken vaker alcohol dan Nederlandse leeftijdsgenoten (zie figuur 1).

Van de Zeeuwse jongeren heeft 37% ooit wel eens een heel glas met alcohol gedronken, heeft 34% in de afgelopen vier weken alcohol gedronken en is 23% een zogenaamde binge drinker (in de afgelopen vier weken vijf of meer glazen alcohol per keer gedronken).  

In vergelijking met 2019 zien we geen significante veranderingen in alcoholgebruik onder Zeeuwse jongeren (zie figuur 2). Dit in tegenstelling tot landelijk waarbij recent alcohol gebruik, binge drinken en recent dronkenschap significant toenemen.  

In Zeeland vallen grote verschillen op in het alcoholgebruik tussen onderwijsniveaus (zie figuur 3). Zo is te zien dat 31% van de leerlingen op het vmbo-bk binge drinkt, in vergelijking met 27% op het vmbo-gt ,19% op de havo en 12% op het vwo. 

Ten slotte valt op dat het alcoholgebruik onder vierdeklassers hoger is dan onder tweedeklassers (zie figuur 4). Ook hebben jongens vaker ooit minimaal een paar slokjes alcohol gedronken dan meisjes: 63% versus 58%.