Activiteitenprogramma 2022 Activiteitenprogramma 2022

Activiteitenprogramma 2022

programma Publieke Gezondheid en programma Veilig Thuis

Op 9 juli 2021 is de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland vastgesteld.

In deze begroting zijn voor GGD Zeeland de inhoudelijke doelen opgenomen in het programma Publieke gezondheid, welke is opgedeeld in drie programmalijnen (Fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk en Sociale veiligheid) en het programma Veilig Thuis.

In dit activiteitenprogramma is te lezen welke activiteiten in 2022 worden uitgevoerd. Doordat de activiteiten zijn gekoppeld aan de subdoelen en hoofddoelen, wordt inzichtelijk gemaakt met welke activiteiten op welk doel wordt ingezet. Sommige activiteiten dragen bij aan meerdere doelen. Er is gekozen om de activiteiten op te nemen bij het doel waar deze het meest aan bijdraagt. Dit om te voorkomen dat dezelfde activiteiten steeds opnieuw worden herhaald.