De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak sluit aan bij wat jouw school al doet aan gezondheidsbevordering en versterkt wat goed gaat. Met deze aanpak maak je van losse activiteiten één geheel. De aanpak is gebaseerd op vier pijlers:

  • Educatie –  De school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorg je ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl.
  • Schoolomgeving – De school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren).
  • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee om moeten gaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Beleid – De school legt de maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

De thema’s die onderdeel zijn van de Gezonde School: Bewegen & Sport, Voeding, Welbevinden, Roken, Alcohol- & Drugspreventie, Relaties & Seksualiteit, Fysieke Veiligheid, Natuur & Milieu.

Het vignet Gezonde School

Werk je als school aan één van de thema’s volgens deze vier pijlers? Dan kun je een themacertificaat aanvragen! Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Op dit moment zijn er 63 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School. Onze ambitie is dat elke school in Zeeland een ‘Gezonde School’ wordt!

Bekijk hier de infographic Gezonde School Zeeland.

Gratis ondersteuning voor jouw school!

Wil je aan de slag met de Gezonde School-aanpak en kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Dit voorjaar jaar zal er een nieuwe inschrijfronde van het ondersteuningsaanbod starten! De ondersteuning bestaat uit een geldbedrag van € 3000,-. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het geldbedrag krijgt de school advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van GGD Zeeland, SportZeeland of IVN (in totaal 10 uur).

Vanaf 8 maart 2021 kunnen scholen zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod en de stimuleringsregeling R&S via www.mijngezondeschool.nl. Meer informatie is hier te vinden.

Relaties & Seksualiteit

Dankzij subsidie vanuit het Rijk kunnen wij als GGD Zeeland in de periode najaar 2020 – zomer 2022 extra aandacht besteden aan het thema Relaties & Seksualiteit met als doel: meer scholen structureel in staat stellen om hun leerlingen en studenten te stimuleren om verantwoordelijk en respectvol om te gaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander.

Bekijk voor meer informatie onze factsheet en ga naar de landelijke website van gezonde school.

Dit zijn de Gezonde School-adviseurs Relaties & Seksualiteit:

Meer weten?

Heb je nog vragen over de Gezonde School of denk je erover om deel te nemen? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker, Coördinator Gezonde School via gezondeschool@ggdzeeland.nl.