De Gezonde School-aanpak

De Gezonde School-aanpak helpt je om in kaart te brengen wat jouw school al doet, om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen. Van daaruit wordt er gekeken naar kansen om het beleid en de uitvoering daarvan te verbeteren. Onderdeel hiervan is het bundelen van losse activiteiten tot een gestructureerd en planmatig geheel.

Vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag jouw school zich, gedurende drie jaar, een Gezonde School noemen.

Aan de slag

Om aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl op jouw school, kies je één of meerdere thema’s. Per thema kun je een vignet aanvragen. Zo kun je klein beginnen en de aanpak stap voor stap uitbreiden. Op dit moment zijn er 61 Zeeuwse scholen met het vignet Gezonde School, met gezamenlijk 75 themacertificaten. Onze ambitie is dat elke school in Zeeland een ‘Gezonde School’ wordt!

Thema’s Gezonde School

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Roken en alcohol
 • Welbevinden
 • Relaties en seksualiteit
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur
 • Mediawijsheid

Voordelen voor jouw school

 • De aanpak helpt om een duidelijke visie te formuleren op gezondheid en een gezonde leefstijl en die op te nemen in jullie beleid.
 • De aanpak helpt samenhang te brengen in de activiteiten op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl en deze structureel in te bedden. Dit voorkomt ad hoc keuzes, waardoor tijd en financiën effectief worden benut.
 • De aanpak versterkt de gedachte dat ouders en de school partners zijn in de opvoeding van het kind en een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
 • Het pedagogisch klimaat op school verbetert en de leerprestaties gaan omhoog als leerlingen gezonder zijn.
 • De aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl biedt jouw school de kans zich te profileren.
 • De aanpak biedt handvatten voor de invulling van, een deel van, de wettelijke taken op het gebied van gezondheid.

Gezonde School–adviseurs

Elke school kan zelf aan de slag met het werken aan een gezonde leefstijl, door gebruik te maken van de materialen op www.gezondeschool.nl. Desgewenst kan je ondersteund worden door een Gezonde School-adviseur. Deze adviseur helpt je  school bij het voldoen aan alle eisen en het aanvragen van het vignet. De adviezen op het thema ‘Voeding’ of ‘Bewegen en Sport’ worden gegeven voor Gezonde School-adviseurs van SportZeeland. Voor het thema ‘Milieu & Natuur’ werken wij samen met adviseurs IVN Zeeland.

Ondersteuningsaanbod

Wil je aan de slag met de Gezonde School-aanpak en kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Dat kan! Jaarlijks kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de volgende inschrijfperiode start. Meer informatie over de aanvraag voor het ondersteuningsaanbod is te vinden via de website van Gezonde School.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de Gezonde School of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marissa Schoenmaker, Coördinator Gezonde School via gezondeschool@ggdzeeland.nl. Ook voor de thema’s ‘Voeding’, ‘Bewegen en Sport’ en ‘Milieu & Natuur’ kun je terecht bij Marissa. Zij zet jouw ondersteuningsaanvraag door naar de betreffende adviseurs.
Neem ook eens een kijkje op de website van de Gezonde School.