Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor uw leerlingen heeft dit ongetwijfeld grote gevolgen. De GGD’en in Nederland willen, in samenwerking met het RIVM, de impact van corona op de gezondheid van jongeren inzichtelijk maken en het welzijn van jongeren een boost geven in het (post-) corona tijdperk. Door middel van een grootschalig landelijk onderzoek, de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, wordt de daadwerkelijke impact inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek vindt plaats onder scholieren in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs en wordt de periode van 4 oktober tot en met 26 november 2021 afgenomen.

Deze Gezondheidsmonitor vindt normaliter elke vier jaar plaats (laatste meting in 2019), maar dit jaar een extra uitvraag vanwege corona.

Uw school doet toch ook (weer) mee?

Aanmeldformulier Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021