De belangrijkste infectieziekten om rekening mee te houden, zijn corona en tuberculose. Andere mogelijk voorkomende infectieziekten zijn:

 • Mazelen
 • Polio
 • Hepatitis A
 • Schurft (scabiës)
 • Hondsdolheid (rabiës)

Hoe bescherm ik mezelf tegen het oplopen van een infectieziekte?
Goede hygiëne is belangrijk:

 • Was de handen vaak en goed met water en zeep. Doe dit in ieder geval voor het eten of voor het klaarmaken van eten, nadat je naar de wc bent geweest, na het snuiten van je neus, als je thuiskomt of als je binnenkomt bij andere mensen thuis of op jouw werk
 • Droog de handen goed af met een schone handdoek of een papieren doek
 • Hoest en nies in de ellenboog
 • Gebruik een papieren zakdoek maar één keer
 • Ventileren: zorg voor voldoende frisse lucht in huis
 • Maak het toilet en sanitair zorgvuldig schoon

Wat kan ik doen als vluchtelingen bij mij thuis verblijven en gezondheidsklachten krijgen?
Neem dan altijd contact op met een (of jouw eigen) huisarts.

Diarree en/of braken
Er zijn veel bacteriën en virussen die diarree en braken veroorzaken. Dit kan onder andere gebeuren door het norovirus. Vaak zijn deze bacteriën en virussen zeer besmettelijk. Groepen mensen die dicht op elkaar leven kunnen elkaar dan ook makkelijk besmetten.

Luchtwegklachten
Luchtwegvirussen en -bacteriën, zoals het griepvirus, kunnen symptomen veroorzaken van hoesten, kortademigheid/benauwdheid, verkoudheid en koorts. Kijk voor meer informatie over griep op de website van het RIVM: Griep | RIVM

Hoofdluis
Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekken op het hoofd en jeuk veroorzaken. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Kijk voor meer informatie over hoofdluis op de website van het RIVM: Hoofdluis | RIVM

Wanneer neem ik contact op met de GGD?
Als je meer informatie nodig hebt over een bepaalde infectieziekte kun je contact opnemen met team infectieziektebestrijding via 0113 – 249 400 of door een mail te sturen naar infectieziekten@ggdzeeland.nl.