Deze campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. In deze week staan we stil bij het voorbeeldgedrag met betrekking op het alcoholgebruik van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind. De Zeeuwse Jeugd en Alcoholcampagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen’, GGD Zeeland en 1NUL1 brengen samen de campagne in Zeeland onder de aandacht.

Beelden en verwachtingen over hoe men met alcohol omgaat, worden al vanaf een jonge leeftijd ontwikkeld. In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken. Als ouder heb je meer invloed dan je denkt.

Zien drinken, doet drinken in Zeeland

GGD Zeeland, 1NUL1 en ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ brengen de campagne onder de aandacht door informatievoorziening richting gemeenten, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, consultatiebureaus en samenwerkingsorganisaties, waaronder jeugd- en jongerenwerk.

Meer informatie over de campagne staat op de website: www.ziendrinkendoetdrinken.nl.