De gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020-2021 is een onderzoek onder inwoners waarbij, door middel van een vragenlijst, gegevens over hun gezondheid, welzijn, omgeving en leefgewoonten zijn verzameld. De Zeeuwse cijfers per gemeente zijn vanaf vandaag te bekijken via: www.ggdzeeland.nl/gmvo2020. In navolging van het landelijke persbericht, dat in juni is verstuurd, belichten we in dit persbericht de thema’s: bewegen, woonomgeving en alcohol voor Zeeland.

De helft van de volwassenen in Zeeland heeft overgewicht
In Zeeland heeft drie op de vijf ouderen (65 t/m 74 jarigen) overgewicht. Onder de volwassenen in Zeeland (18 tot 64 jaar) heeft de helft last van overgewicht. Dit zijn zorgwekkende cijfers die al een aantal jaren gelijk zijn en vooralsnog niet dalen. Gezien de coronacrisis is het tegen gaan van overgewicht extra belangrijk geworden, mede omdat mensen met overwicht vaker op de IC komen te liggen. Geadviseerd wordt om, in lijn met het nationaal preventieakkoord, stevig in te blijven zetten om overgewicht tegen te gaan. Een van de factoren om overgewicht tegen te gaan is bewegen. Slechts de helft van de volwassenen in Zeeland voldoet aan de gestelde beweegrichtlijnen van ten minste 2,5 uur per week matig intensieve inspanning en ten minste 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten.

Meeste Zeeuwen geven een voldoende voor woonomgeving
Het is belangrijk te weten of inwoners vinden dat hun buurt uitnodigt tot bewegen. Bewegen is belangrijk voor elke inwoner en vermindert/voorkomt overgewicht. Vier op de vijf volwassenen geven aan hun buurt aantrekkelijk te vinden om in te bewegen. Ook geven de meeste Zeeuwen (91%) een voldoende voor hun woonomgeving. Zo vindt 82% dat er voldoende groen is in de buurt en zijn er volgens 87% voldoende rustige plekken buiten. Op het gebied van woonplezier is nog winst te behalen in voldoende plekken voor verkoeling (72%) en in voldoende ontmoetingsplekken buiten (72%). Tussen en binnen gemeenten zijn grote verschillen in de beleving van de woonomgeving.

Volwassenen geven aan mínder alcohol te gebruiken
De helft van de 18-plussers in Zeeland drinken niet of maximaal 1 glas per dag, zoals de alcoholnorm van de Gezondheidsraad adviseert. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2016 en positief nieuws. Zowel het aandeel ‘gewoontedrinkers’ als het aandeel ‘gelegenheidsdrinkers’ is gedaald ten opzichte van 2016.

Uitdaging in het verschaffen van gelijke kansen
De Gezondheidsmonitor levert veel data op, met verschillen tussen gemeenten. Wat we in elke gemeente zien is het verschil tussen inwonersgroepen. Zo zijn volwassenen en ouderen met een lager inkomen en/of opleiding gemiddeld minder gezond dan de rest van de inwoners. Het is van belang om specifieker in te zetten op deze groepen. De Zeeuwse resultaten op gemeenteniveau en verdere verdiepingen op thema’s zijn terug te lezen in de rapportage Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020-2021.