Meer jongeren hadden in 2021 te maken met pesten. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Onderzoeken tonen namelijk aan dat slachtoffers van pesten kampen met psychische problemen, somberheid, angsten, eenzaamheid en onzekerheidsgevoelens. Ook hebben zij moeite met het aangaan van sociale contacten en relaties. De gevolgen van pesten kunnen zelfs jaren later nog aanwezig zijn.

Uit cijfers van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021-2022 blijkt dat jongeren vaker te maken hebben met pesten dan voor de coronacrisis. Bijna één op de negen Zeeuwse leerlingen (11%) is in de laatste drie maanden voor het onderzoek gepest op school en 8% van de leerlingen werd gepest via internet, social media of smartphone. In 2019-2021 lagen deze percentages beiden lager, namelijk op 6%.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een extra monitor, vanwege corona. Deze monitor werd in oktober-november 2021 afgenomen bij 4981 leerlingen in de 2e en 4e klas van het reguliere voortgezet onderwijs. In Zeeland deden alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs mee.

Meer informatie en handige tips tegen pesten vind je hier: