Vanaf vandaag staat de nieuwe website www.veiligthuiszeeland.nl online. Met deze website zijn we directer vindbaar voor alle inwoners van Zeeland én voor alle professionals waarmee we samen werken om kindermishandeling en huiselijk geweld tegen te gaan.

Een deel van de website is speciaal ingericht voor professionals. Wat kun je doen wanneer je je zorgen maakt over iemand die slachtoffer/pleger is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling? Op welke manieren kun je contact met ons opnemen? Wat gebeurt er als ik een melding doe? Ook word je geïnformeerd over hoe de meldcode werkt en wat signalen van huiselijk geweld  zijn.

Er verandert momenteel veel in de aanpak tegen huiselijk geweld. Zo is de meldcode aangescherpt en is er een nieuw handelingsprotocol van kracht. Dat heeft ook impact op hoe we in Zeeland met elkaar samen werken. Via de nieuwsberichten op deze website en een nieuwsbrief informeren we samenwerkingspartners daarover regelmatig.