Het RIVM legt na toestemming de volgende gegevens vast:

  • Persoonsgegevens afkomstig van de Basisregistratie Personen (BRP) of COA (voor asielzoekerskinderen);
  • Organisatie die de vaccinatie heeft gegeven;
  • Datum en locatie van de vaccinatie;
  • Tegen welke ziekte(n) het vaccin beschermt;
  • Productienummer van het vaccin.

Deze gegevens worden gedurende de loop van het Rijksvaccinatieprogramma bewaard. Het Rijksprogramma loopt tot de 18e verjaardag van jouw kind. Vanaf dan geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 15 jaar.

Alleen degenen die gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma hebben toegang tot persoonlijke gegevens en gegevens over vaccinaties, zoals soort vaccin en productienummer. Daarnaast worden deze gegevens ook geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers hoeven geen toestemming te vragen om toegang te krijgen tot deze gegevens. Als er voor een onderzoek wel persoonlijke gegevens uit het vaccinatiedossier nodig zijn, dan wordt hier altijd toestemming voor gevraagd.

Voor meer informatie ga je naar de website van het Rijksvaccinatieprogramma.