Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 mensen last heeft van de rook van hun buren. Mensen hebben bijvoorbeeld last van de geur of van het roet dat op hun spullen komt. Sommige mensen krijgen ook gezondheidsklachten door de rook.

De rook die vrijkomt bij het stoken van hout is ongezond. De rook bevat schadelijke stoffen zoals fijn stof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond. Maar vooral kwetsbare groepen kunnen lasten hebben van de rook: mensen met een long-, hart- of vaatziekte, ouderen en kleine kinderen. Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit door fijn stof kan de rook zorgen voor extra luchtvervuiling die blijft hangen. Hoe meer luchtverontreiniging, hoe groter de kans dat mensen gezondheidsklachten krijgen. Met het afgeven van een stookalert geeft het RIVM het advies het vuur uit te laten.

Over het stookalert

Bij weinig wind blijft de rook langer hangen. En als de luchtkwaliteit al slecht is, bijvoorbeeld bij smog door fijn stof, verergert rook de situatie. Bekijk het stookalert hier: RIVM Stookalert.

Hoe werkt het stookalert?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dagelijks contact met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut over de weersverwachting. En als het gaat om de luchtkwaliteit beschikt het RIVM over gegevens van www.luchtmeetnet.nl. Als de weersverwachting ongunstig is of de luchtkwaliteit slecht, verstuurt het RIVM een stookalert. Bij een stookalert krijgen abonnees rond 12.00 uur een bericht via e-mail.

Vragen en antwoorden over het stookalert? Deze zijn te vinden op de website van het RIVM.