Het initiatief is een aanvulling op het project ‘Iedereen op school veilig en seksueel gezond’. Dit project heeft van december 2016 tot januari 2019 gedraaid op Voortgezet Onderwijs scholen in Zeeland en was een groot succes. Daarom is de keuze gemaakt om het project te verleggen naar het basisonderwijs.

Waarom is seksuele vorming in het basisonderwijs belangrijk?
Door op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming, raken leerlingen vertrouwd met het onderwerp. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgendergevoelens en die van anderen ondersteund.

‘Seksualiteit in de basis’
Via de jeugdgezondheidszorg worden scholen eerst gevraagd wat er al op school aan dit thema wordt gedaan. Dit zal vlak voor en vlak na de zomervakantie plaats gaan vinden. Na de zomervakantie wordt aan iedere school aangeboden deel te nemen aan ‘Seksualiteit in de basis’. Scholen ontvangen dan alle middelen en ondersteuning om het lespakket ‘Kriebels in je buik, of Wonderlijk gemaakt’ te implementeren op school. Er is tevens een menukaart ontworpen met methodes extra aandacht te besteden aan seksuele diversiteit in het basisonderwijs. Door de GGD Zeeland zullen de docenten worden getraind, ouders worden ingelicht en ook de zorgmedewerkers van de scholen krijgen op termijn een scholing om meer kennis over dit thema te verzamelen. Het project loopt 1 jaar.

Succes ‘Iedereen op school veilig en seksueel gezond’
De afgelopen jaren is op alle Voortgezet Onderwijs locaties en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Zeeland ingezet op het thema relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. Inmiddels hebben 19 van de 21 Voortgezet Onderwijs schoollocaties deze thema’s structureel opgenomen in het schoolcurriculum. Scholen hebben hiervoor een convenant getekend met de GGD Zeeland. Deze scholen gebruiken het effectief bewezen Lang Leve de Liefde lespakket en de aanvullende module Seksuele Diversiteit. Ook alle 7 Voortgezet Speciaal Onderwijs schoollocaties geven structureel aandacht aan het thema.

Regenbooggemeenten 
De projecten op het onderwijs komen voort uit een samenwerking tussen de gemeenten Goes, Middelburg, Anti Discriminatie Bureau Zeeland en de GGD Zeeland. De bovengenoemde gemeenten zetten verschillende manieren in om de acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit te vergroten. Zo worden interventies uitgezet op het onderwijs, in de hulpverlening, richting ouderen en de sport.