Samenwerking en preventie
In zijn welkomstwoord stipte de heer Jan-Frans Mulder, voorzitter GGD Zeeland en tevens burgemeester van de gemeente Hulst, een aantal projecten aan, zoals Nu Niet Zwanger, Kansrijke Start (in gemeenten Hulst en Terneuzen), Verwijsindex (Doe het voor Guus), Gezonde School, Gezondheidsmonitor, Zeeland Zonder Zelfmoord en de verkennende pilot waarbij JGZ- verpleegkundigen van de GGD bij een huisartsenpraktijk meewerken als Praktijkondersteuner jeugd. Bij deze projecten is een integrale aanpak van groot belang, want gezonder en veiliger leven in Zeeland krijgen we alleen voor elkaar in samenwerking met anderen. De heer Mulder benadrukte daarnaast de kracht van preventie en drukte de staatssecretaris op het hart hier aandacht voor te hebben en financiële middelen ter beschikking te stellen aan GGD’en.

Vaccinatiegraad
Cijfers van het RIVM laten zien dat in de gemeenten Borsele, Reimerswaal en Tholen de vaccinatiegraad lager is dan in andere Zeeuwse gemeenten en dat de Zeeuwse vaccinatiegraad al jaren onder de 90% ligt voor alle vaccinaties die binnen het rijksvaccinatieprogramma vallen. Twee jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland hebben onderzoek gedaan naar de wijze waarop de vaccinatiegraad beïnvloed kan worden en presenteerden de uitkomst van het onderzoek aan de staatssecretaris.

Preventieakkoord
In november 2018 presenteerde Paul Blokhuis zijn Nationale Preventieakkoord, een akkoord tussen meer dan zeventig maatschappelijke organisaties, de voedingsindustrie en alcoholproducenten. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt om obesitas, roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Tijdens het bezoek van de staatssecretaris aan de GGD Zeeland zijn drie landelijke speerpunten uit het preventieakkoord gepresenteerd en wat hier op Zeeuws niveau aan gedaan wordt. De staatssecretaris is uitgebreid geïnformeerd over het integrale, omgevingsgerichte programma Laat ze niet (ver)zuipen!, de invloed die de leefomgeving heeft op gezondheid, waarbij als voorbeeld de Gezonde School is genomen, en hoe kwetsbaren in de samenleving geholpen kunnen worden door het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) van de GGD Zeeland in samenwerking met Emergis.

Gezonde School
GGD Zeeland streeft naar een gezonde leefomgeving waar bewoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en uiteindelijk tot gezondheidswinst leidt. Een voorbeeld is de Gezonde School. Zeeland telt momenteel 49 Gezonde Scholen. Stedelijke scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg is een Gezonde School, die daarnaast een voorloper is op het gebied van het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. De heer Blokhuis bracht ‘s middags een bezoek aan deze school, waar twee jeugdverpleegkundigen/Gezonde School adviseurs van de GGD, samen met een aantal leerlingen en docenten, vertelden over de projecten Gezonde School en Seksualiteit & Relatie.

Seksualiteit & Relatie
De GGD adviseert het lespakket Lang Leve de Liefde te gebruiken, met daaraan toegevoegd de module seksuele diversiteit, zodat docenten handvaten hebben bij het signaleren en begeleiden van LHBTI-jongeren. De heer Blokhuis noemt het een grote winst dat er gepraat wordt over seksualiteit op school en dat nu ook alle Reformatorische onderwijs locaties in Zeeland het ondersteuningsaanbod Relaties & Seksualiteit hebben aangevraagd. “En heel dapper dat de leerlingen zo open het gesprek hierover met ons aan durfden te gaan!

Het programma werd afgesloten met een bezoek aan Het Witte Huis, een opvanghuis voor dak- en thuislozen in Vlissingen.