Directeur Publieke Gezondheid Zeeland (GGD Zeeland en Veiligheidsregio Zeeland) volgt Jolanda de Witte op die eerder deze maand afscheid nam om burgemeester te worden van de gemeente Albrandswaard.

Ronald de Meij (53) wordt Zwijndrechts nieuwe wethouder voor het sociale domein. Behalve met het sociale domein (jeugd, WMO en gezondheid) gaat de heer De Meij zich ook bezighouden met de beleidsterreinen onderwijs, sport en cultuur.

Ruime ervaring in het sociale, gezondheids- en veiligheidsdomein
De nieuwe wethouder is gezondheidswetenschapper met veel ervaring in het publieke domein, met name op de gebieden sociaal, gezondheid en veiligheid. Hij is nu nog directeur Publieke Gezondheid in Zeeland, waar hij sinds 2010 eindverantwoordelijk is voor de GGD Zeeland. De GGD is ook de serviceorganisatie sociaal domein van de Zeeuwse gemeenten waarin de Inkoop Jeugdhulp en Veilig Thuis zijn ondergebracht.

Daarnaast was de heer De Meij enige tijd interim directeur van de Veiligheidsregio Zeeland. Daarvoor werkte hij onder meer als manager bij Erasmus Medisch Centrum, manager jeugdgezondheidszorg, adviseur jongerenwerk en manager Wmo bij de gemeente Utrecht.

De benoeming en installatie van Zwijndrechts nieuwe wethouder vindt plaats op 9 juli a.s.