Uit de resultaten blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de Zeeuwse tweede- en vierdeklassers: de meeste leerlingen zijn gelukkig (83%) en vinden de eigen gezondheid (zeer) goed (85%). Veruit de meeste leerlingen zijn voldoende weerbaar (89%). Maar er zijn ook aandachtspunten.

Zeeuwse jongeren scoren op een aantal punten minder goed dan Nederlandse leeftijdsgenoten

Op een aantal punten doen Zeeuwse jongeren het minder goed dan Nederlandse leeftijdsgenoten. Zo worden er meer suikerhoudende dranken gedronken (38% versus 33%), wordt er meer alcohol gedronken (32% versus 26%) en is er vaker ooit gerookt (13% versus 10%). Ook lopen en fietsen Zeeuwse jongeren minder vaak naar school of stage (78% versus 84%) en sporten ze minder vaak bij een vereniging op sportclub (67% versus 75%). 

Vier op de tien Zeeuwse jongeren ervaart (zeer) vaak stress

Daarnaast blijkt dat een grote groep jongeren last heeft van stress. Vier op de ten Zeeuwse jongeren geeft aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen (42%). Dit is minder dan landelijk het geval is (45%). Deze stress wordt voornamelijk veroorzaakt door school of huiswerk (38%) en door alles wat ze moeten doen (28%). 

Zeeuwse jongeren hebben vooral moeite met acceptatie van homoseksualiteit van hun eigen sekse

Een ander belangrijk aandachtspunt is de acceptatie van homoseksualiteit en de mening over transgenders van Zeeuwse jongeren. Vooral jongens hebben hiermee de meeste moeite. Zo zou 26% van de jongens (zeker) geen vriendschap sluiten met een homoseksuele jongen in vergelijking met 9% van de meisjes. 

Verder onderzoek

De komende maanden zal de GGD op een aantal thema’s verder onderzoek doen. Deze resultaten worden ook gepubliceerd op www.ggdzeeland.nl

Waar vind ik alle resultaten?

De volledige resultaten op regionaal en gemeentelijk niveau zijn te raadplegen via www.ggdzeeland.nl/gmj2019. De deelnemende scholen ontvangen later dit jaar een rapportage met de resultaten op schoolniveau. 

Voor vragen over het onderzoek kun je mailen naar onderzoek@ggdzeeland.nl.