Dit onderzoek vindt iedere drie weken plaats. Van 17 april tot en met 24 april 2020 is de eerste meting uitgevoerd. Van 7 mei tot en met 12 mei de tweede. De derde meting was van 27 mei tot en met 1 juni.

1261 Zeeuwen deden mee aan het onderzoek. De gegevens laten de resultaten zien van respondenten die aan alle drie de metingen hebben meegedaan. De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar de totale bevolking van Zeeland. Ze geven wel een indicatie.

Afstand houden steeds moeilijker
Het percentage deelnemers dat aangeeft zich te houden aan de hygiƫnemaatregelen, zoals handen wassen en hoesten of niezen in de elleboog, is redelijk stabiel gebleven. Na verloop van tijd geven minder deelnemers aan zich aan de 1,5 meter afstand te houden. In vergelijking met de eerste meting is een afname van 9% te zien van het aantal mensen dat afstand houdt. Ook de maatregelen zoals niet meer dan drie mensen op bezoek door minder deelnemers opgevolgd. Hoe meer mensen elkaar weer ontmoeten, hoe belangrijker het is dat mensen zich aan de maatregelen houden die nog wel gelden, zoals de hygiƫnemaatregelen.

Bekijk de infographic met de resultaten van de derde peiling.