Verplaatsing van patiënten/cliënten naar de juiste zorg is al problematisch op enkele plaatsen en naar verwachting wordt dit probleem groter als gevolg van de stijging van het aantal besmettingen. Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid & Veiligheid: “Door een regionale coördinatie en een nog intensievere samenwerking tussen de zorgpartijen, zorgen we er in Zeeland voor dat iedereen zo lang mogelijk de zorg kan blijven ontvangen die hij of zij nodig heeft”.

Door verdere versterking van de onderlinge samenwerking in de hele zorgketen in Zeeland, een regionale coördinatie op de beddencapaciteit in de verpleeghuiszorg in Zeeland en de Provinciale COVID Unit in Zierikzee, kunnen ziekenhuisbedden eerder vrij komen en patiënten worden toegeleid naar de juiste zorg. Onder normale omstandigheden zoekt een transferverpleegkundige zelf naar een geschikte plek, maar met deze extra inzet kan gemakkelijker gebruik worden gemaakt van de totale capaciteit van heel Zeeland. Daarnaast kunnen huisartsen patiënten eerder overnemen uit het ziekenhuis, omdat met behulp van extra middelen ook thuis de juiste zorg geboden kan worden.