Vrijdag 20 december heeft het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland unaniem ingestemd met de benoeming van mevrouw Joke Gaemers als Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Mevrouw Gaemers vervulde sinds de zomer de functie van waarnemend directeur, nadat in juni 2019 bekend werd dat voormalig directeur Ronald de Meij een nieuwe uitdaging had aangenomen als wethouder voor de gemeente Zwijndrecht.

Directeur Publieke Gezondheid
Sinds 2012 is de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk vastgelegd. Dit is gedaan om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In die laatste hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de veiligheidsregio. In dit geval de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft op donderdag 19 december ingestemd met de benoeming.

Continuïteit en doorontwikkeling
Mevrouw Gaemers is sinds januari 2019 werkzaam voor GGD Zeeland als manager Gezondheid in de Wijk, Veiligheid en Bescherming (GVB) en sinds juli daarnaast ook waarnemend directeur. In beide functies heeft zij, door een goede samenwerking tussen medewerkers van GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten, een bijdrage geleverd aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland. Gaemers: “Ik ben erg blij de ingeslagen weg waarin ik met collega’s en de gemeenten samen werk aan een gezonder en veiliger Zeeland “. Ook de reeds in gang gezette samenwerking, vanuit een gedeelde collectieve ambitie, met verschillende ketenpartners en gemeenten kan worden voortgezet.

Daadkracht en draagvlak
De selectiecommissie is van mening dat mevrouw Gaemers de meest geschikte kandidaat is. Jan-Frans Mulder, voorzitter GGD Zeeland en voorzitter selectiecommissie, voegt daaraan toe dat “de aanstekelijke energie, bevlogenheid en daadkracht en het feit dat mevrouw Gaemers draagvlak geniet bij het bestuur en de organisatie mede hebben geleid tot haar benoeming tot directeur Publieke Gezondheid Zeeland.”