Het bestuur van GGD Zeeland bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De samenstelling wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld. Dit komt doordat in Nederland een keer in de vier jaar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Op vrijdag 9 september 2022 kwam het nieuwe bestuur voor het eerst in zijn geheel bij elkaar.

Het Algemeen Bestuur (AB) is het belangrijkste bestuursorgaan van GGD Zeeland en wordt gevormd door wethouders van de dertien afzonderlijke Zeeuwse gemeenten. Vaak betreft dit de wethouder met Sociaal Domein en Volksgezondheid in zijn of haar portefeuille. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn in veel gevallen openbaar bij te wonen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een afvaardiging van leden uit het Algemeen Bestuur en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiële gang van zaken binnen GGD Zeeland. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn niet openbaar.

Het bestuur van GGD Zeeland bestaat uit de volgende personen:

Algemeen Bestuur:

Gemeente Wethouder
Borsele Mevrouw M.C.J. (Marga) van de Plasse
Goes Mevrouw J. (Joan) Veldhuizen
Hulst De heer R. (René) Ruissen
Kapelle Mevrouw A. (Annebeth) Evertz
Middelburg Mevrouw. W. (Willemien) Treurniet
Noord-Beveland De heer S. (Stephan) van Belzen
Reimerswaal De heer A. (Ad) Meeuwsen
Schouwen-Duiveland Mevrouw J.G. (Ankie) Smit
Sluis De heer C.L. (Cees) Liefting
Terneuzen Mevrouw S. (Sonja) Suij (voorzitter)
Tholen De heer C. (Corniel) van Leeuwen (plv. voorzitter)
Veere De heer E. (Bert) Tuk
Vlissingen De heer J. (Jeroen) Portier
GGD Zeeland Mevrouw J. (Joke) Gaemers, DPG (ambtelijk secretaris/adviseur)

 

Dagelijks Bestuur:

Terneuzen Sonja Suij, voorzitter
Tholen Corniel van Leeuwen
Vlissingen Jeroen Portier
GGD Zeeland Joke Gaemers, DPG (ambtelijk secretaris/adviseur)

 

Kijk voor meer informatie over het bestuur van GGD Zeeland op onze website.