Het is al lang bekend dat kraanwater te veel lood kan bevatten in huizen met loden leidingen en in woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat lood schadelijker is dan voorheen gedacht. Al bij lage gehaltes zijn er schadelijke effecten op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel, terug te zien in een lager IQ.

De GGD’en hebben het RIVM daarom gevraagd of vanwege die nieuwe inzichten de bestaande adviezen aangepast moeten worden. Op verzoek van de GGD’en heeft het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS uitgezocht. Het rapport daarover is verschenen op 6 november 2019. Diezelfde dag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over hetzelfde onderwerp.

De GGD’en hebben het RIVM daarom gevraagd of vanwege die nieuwe inzichten de bestaande adviezen aangepast moeten worden. Op verzoek van de GGD’en heeft het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS uitgezocht. Het rapport daarover is verschenen op 6 november 2019. Diezelfde dag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over hetzelfde onderwerp. De belangrijkste conclusie van beide rapporten is dat de bestaande adviezen grotendeels hetzelfde blijven. Er zijn wel risicogroepen bijgekomen. De leeftijd van de kinderen is uitgebreid van 6 tot en met 7 jaar. Volwassenen die veel kraanwater drinken lopen risico op nierschade of een licht verhoogde bloeddruk.

De GGD’en hebben hun adviezen op basis van de rapporten  aangepast:

  • Het belangrijkste advies blijft om loden leidingen te vervangen;
  • Zwangere vrouwen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar in woningen met loden leidingen krijgen het advies flessenwater te gebruiken;
  • Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen tot een bepaalde hoeveelheid kraanwater gebruiken waarbij het water wel na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) moet worden doorgespoeld;
  • Goed doorspoelen is ook het advies de eerste 3 maanden bij een nieuwe drinkwaterinstallatie in huis;
  • Voor een nieuwe kraan is het advies om die bij elk gebruik voor consumptie eerst 10 seconden te laten doorlopen.

Antwoorden op een groot aantal vragen zijn te vinden in het document: Vraag en antwoord loden landelijk GGD.

Lees hier de rapporten: