Kan ik ziek worden als ik in Zeeuws-Vlaanderen woon of werk?

De bron van de Legionella – besmetting is nog onbekend, maar we weten wel dat deze in de buurt van Evergem ligt. De bron ligt te ver weg om mensen die in Nederland wonen te kunnen besmetten. Mensen die in de omgeving van Evergem werken of de afgelopen tijd in die regio geweest zijn hebben wel een kans op besmetting.

Wat is legionella en hoe word je ziek?

Legionella is een bacterie.De meeste mensen die met de bacterie in contact komen worden niet ziek. Besmetting met legionella gebeurt via de longen. Je kunt alleen besmet raken als je kleine vernevelde waterdruppeltjes (aerosolen), die besmet zijn met legionellabacteriën, inademt. Krijg je koorts, ben je kortademig en moet je hoesten, ga dan langs bij je huisarts. De huisartsen in de regio zijn op de hoogte gesteld en zijn extra alert voor de symptomen van legionella. De ziekte is goed te behandelen met de juiste antibiotica. Het is belangrijk dat een arts de ziekte zo snel mogelijk vaststelt en de behandeling opstart.

Wat gebeurt er nu verder?

De bron van de legionella-uitbraak in de Gentse Kanaalzone is met grote waarschijnlijkheid gevonden. De informatie is gebaseerd op de expertise en het onderzoek van de artsen en milieudeskundigen van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. “Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid in België heeft de papierfabriek van Langerbrugge geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie in de lokale gemeenschap. Het onderzoek loopt echter nog steeds en het is wachten op de resultaten van dit onderzoek.” Zie voor meer informatie de update van Gemeente Evergem.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Kijk voor meer informatie over legionella op de website van het RIVM. Bij vragen kan je terecht bij de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Zeeland via 0113 – 249400.