HPV is een virus; het humaan papillomavirus. Van dat virus merk je meestal niks, maar het is wel heel besmettelijk. Als je HPV hebt, kun je zonder dat je het weet iemand anders besmetten. Er zijn verschillende typen HPV-infecties. De twee gevaarlijkste zijn de typen 16 en 18, want die leiden het vaakst tot kanker.

Kanker door HPV

Acht op de tien mensen raken een of meerdere keren in hun leven besmet met HPV. Gelukkig worden die niet allemaal ziek, meestal ruimt je lichaam het virus zelf op. Bij 10 tot 20% van de mensen gebeurt dat niet. Dan krijgt het virus de kans om gezonde cellen te veranderen. Wanneer het virus veel cellen heeft beschadigd, kan later kanker ontstaan. Dit duurt wel tien tot vijftien jaar.

HPV-vaccinatie voor jongens en meisjes

Meisjes krijgen al sinds 2010 een vaccinatie tegen HPV aangeboden. Tegenwoordig krijgen ook jongens de kans om zich te beschermen tegen HPV-kanker. Vanaf 2022 krijgen ze hiervoor een uitnodiging  van het Rijksvaccinatieprogramma. Met het HPV-vaccin zijn jongens goed beschermd tegen verschillende soorten kanker. Door het vaccin hebben ze later een veel kleinere kans op kanker door HPV.

Zo vroeg mogelijk beschermd

Het HPV-vaccin werkt het best wanneer je nog niet met het virus besmet bent geraakt. Daarom krijgen alle jongeren een uitnodiging voor de vaccinatie in het jaar dat ze tien worden. De kans is groot dat ze dan nog niet besmet zijn. Uit onderzoek weten we dat het vaccin lange tijd beschermt. Hierbij valt op dat hoe jonger een meisje gevaccineerd is, hoe beter het vaccin beschermt. Dit is waarschijnlijk voor jongens ook zo, maar hier is nog geen onderzoek van bekend.

Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker

Er is geen behandeling voor HPV. Het lichaam moet het virus zelf opruimen. Maar met het HPV-vaccin ben je goed beschermd tegen zes soorten kanker. Meisjes worden al sinds 2010 gevaccineerd tegen HPV. Tegenwoordig krijgen ook jongens de kans om zich te beschermen tegen kanker door HPV. Jongeren tot 18 jaar die de vaccinatie nog niet hebben gehad, kunnen in 2022 en 2023 een HPV-vaccinatie krijgen. Zij krijgen daar automatisch een uitnodiging per brief voor.

De HPV-vaccinatie maakt deel uit van het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarin vind je alle vaccinatiemomenten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Meer informatie over HVP-kanker en het vaccineren tegen HPV-kanker is te vinden op de website van het RIVM.

Tijden en locaties

Vanaf april 2022 wordt er gestart met de (inhaal)vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker. Jongens die geboren zijn in 2004, 2006, 2008 en 2009 en meisjes die geboren zijn in 2006 en 2009 en voor diegenen die het HPV schema nog niet voltooid hebben ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Als hiervoor een uitnodiging ontvangt, willen we je vragen om:

  • je zo veel mogelijk te houden aan de aangegeven locatie en tijdstip;
  • De uitnodiging, de brief en ontvangen vragenlijst ingevuld mee te nemen;
  • Vooraf de coronamaatregelen te controleren en indien nodig een mondkapje te dragen op de locatie;

Op de locaties is een QR code niet nodig. De vaccinatie wordt in de bovenarm gegeven. Dit betekent dat kleding met lange mouwen uit moet, houd hier rekening mee. Ben je verhinderd? Dan kun je terecht op een van de andere locaties en tijden, zoals vermeld op de achterzijde van de ontvangen brief.

Wanneer ben ik aan de beurt voor de vaccinatie?

9 en 10 jaar
Wordt je kind dit jaar 10 jaar, dan krijg je tussen 1 februari en eind mei een uitnodiging. In die uitnodiging staat een datum en tijd waarop je kind de vaccinatie kan halen. De HPV-vaccinatie maakt deel uit van het vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma. Daarin vind je alle vaccinatiemomenten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

11 – 18 jaar
Ben je tussen de 11 en 18 jaar oud? Dan krijg je dit voorjaar of volgend voorjaar een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Hieronder lees je wanneer je een uitnodiging kunt verwachten.

GeboortejaarIn 2022In 2023
20122013
20092011
20082010
20062007
20042005