Op alle vaccinatielocaties is met man en macht gewerkt om de inwoners van onze regio zo snel mogelijk te vaccineren. Met op het hoogtepunt 34.000 prikken per week. Met het behalen van deze mijlpaal wordt deze geweldige prestatie gemarkeerd.

Mobiele priklocaties
Sinds augustus zijn we van grootschalig vaccineren overgestapt op een andere strategie: het fijnmazig vaccineren. Hierbij staan we de komende tijd met de prikbus en pop-up locaties in wijken en kernen en bieden we laagdrempelig en zonder afspraak iedereen zijn eerste of tweede prik aan. Met twee bussen rijden we door de hele provincie om mensen in hun eigen woonplaats te kunnen vaccineren. Op www.ggdzeelandprikt.nl zijn alle priklocaties en tijden te vinden.

Derde prik
Sommige mensen met een ernstige afweerstoornis worden door de medisch specialist uitgenodigd voor een derde prik. Zij kunnen, als ze deze uitnodiging meenemen, ook terecht voor een prik zonder afspraak.