De eerste honderden aanmeldingen zijn binnen en de planning om voor mantelzorgers zo dicht mogelijk bij huis de griepprik te brengen is rond.

Mobiel prikteam bezoekt acht kernen in Zeeland

Vanaf maandag 23 november wordt, gedurende drie weken, op acht locaties in Zeeland de griepprik gegeven aan mantelzorgers die zich hebben aangemeld via www.ggdzeeland.nl/griepprik. Een mobiel prikteam komt met een bus van het Rode Kruis tweemaal langs in Goes, Hulst, Middelburg, Terneuzen, Tholen, Vlissingen en Zierikzee en eenmaal in Oostburg.

Waarom een griepprik voor jonge mantelzorgers?

Het griepseizoen staat voor de deur. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met het coronavirus, waardoor meer mensen gezondheidsklachten hebben. Een gelijktijdige uitbraak van beide virussen kan grote gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de provincie. Mantelzorgers kunnen, ook als ze zelf weinig last hebben van de griep, het virus ongemerkt overdragen aan degene waarvoor ze zorgen. En die hulpbehoevenden zijn vaak de mensen die behoren tot een risicogroep. Daarom heeft GGD Zeeland extra vaccins ingekocht om juist deze mantelzorgers de mogelijkheid te bieden om dit jaar de griepprik te nemen.

Veel belangstellig voor de griepprik

Door de coronacrisis is er veel meer belangstelling voor de griepprik dan voorgaande jaren en mogelijk sprake van schaarste. Mantelzorgers die in aanmerking komen om gratis de griepprik te nemen, vragen zich soms af of dat niet ten koste gaat van iemand anders. Dat is niet het geval. De griepprikken die zijn bedoeld voor mantelzorgers zijn apart besteld. Daarvoor is eerst gekeken hoeveel mantelzorgers Zeeland telt en een inschatting gemaakt hoeveel daarvan jonger zijn dan zestig. Vervolgens is op basis van die gegevens ruim ingekocht. GGD Zeeland monitort de aanmeldingen van mantelzorgers en tegelijkertijd wordt geïnventariseerd wat het eventuele tekort is bij huisartsen en instellingen. Op die manier wordt vraag en aanbod in de gaten gehouden en kan eventueel eind november of begin december een herverdeling plaatsvinden. De Zeeuwse zorgpartijen staan in nauw contact met elkaar zodat ze elkaar hierin kunnen helpen.

Aanmelden kan nog!

Mantelzorgers kunnen zich nog steeds aanmelden voor een griepprik via de website van GGD Zeeland (www.ggdzeeland.nl/griepprik) en hoeven zich geen zorgen te maken over de beschikbaarheid. Het aanmeldformulier kan worden ingevuld tot en met maandag 7 december.