We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor het onderzoek dat op woensdag 10 november in Sluiskil en op woensdag 17 november in Oude Vaart plaatsvindt. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een adviesnota. De gemeente, provincie en regionale uitvoeringsdienst gebruiken deze adviesnota in de besluitvorming omtrent maatregelen om hinder en overlast in de leefomgeving te beperken. Deelnemers aan de Leefplekmeter dragen daarom indirect bij aan een verbetering van hun leefomgeving.

Voor meer informatie over het onderzoek en aanmelden ga je naar de bijbehorende informatiepagina.