De GGD voert actief bron- en contactonderzoek uit, waarbij contacten van bevestigde patiënten laagdrempelig worden getest. GGD Zeeland meldt dat het merendeel bestaat uit jongvolwassenen.

Veel inzet op bron- en contactonderzoek
Het is nog niet bekend of het gaat om één of meerdere clusters. Dit betekent dat het bron- en contactonderzoek nog moet uitwijzen of de toename van het aantal besmettingen te herleiden is naar één of meerdere personen. Het team dat voor GGD Zeeland het bron- en contactonderzoek uitvoert is uitgebreid met medewerkers uit de landelijke pool. Er wordt hard gewerkt om het beeld zo snel mogelijk compleet te hebben.

Ook bij milde klachten: blijf thuis!
De toename van het aantal besmettingen in Goes wordt vooral gevormd door jongvolwassenen. Deze groep heeft vaak slechts milde klachten, waardoor zij onvoldoende beseffen dat zij wel ouderen en zwakkeren kunnen aansteken die daarmee het risico lopen op een ziekenhuisopname. GGD Zeeland roept daarom alle jongeren met corona gerelateerde klachten op om thuis te blijven en zich te laten testen.

Wat kan je zelf doen?
Het is van belang dat iedereen (jong en oud) de gedragsmaatregelen in acht neemt:

  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukte
  • Was vaak je handen
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Heb je klachten? Blijf (net als je gezinsleden) thuis en laat je testen. Bel daarvoor het landelijke afsprakennummer 0800-1202.