Het ministerie van VWS en het RIVM hebben de hoogrisicogroepen gedefinieerd.

Kom je vaccin halen!
“Vaccinatie is één van de manieren om de uitbraak van monkeypox te bestrijden door overdracht van het virus te beperken”, zegt drs. Fleur Groenendijk, arts infectieziektebestrijding bij GGD Zeeland. “Het is belangrijk dat als je wordt uitgenodigd om deze vaccinatie te halen, je dit ook doet. Zo bescherm je jezelf tegen deze vervelende infectieziekte en wordt verspreiding van monkeypox tegengegaan. Wees ook alert op klachten die passen bij monkeypox, bij jezelf en anderen. Vermijd dan intiem contact.”

Zo verloopt monkeypox
Als je monkeypox hebt, krijgt je vaak eerst last van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen of vermoeidheid. Dat kan na 5 tot zelfs 21 dagen zijn na besmetting. Na 1 tot 3 dagen krijg je uitslag die zich over het lichaam en gezicht kan verspreiden. De uitslag verandert in blaasjes die uiteindelijk indrogen. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2 tot 3 weken van de huid afvallen. Je kunt er goed ziek van zijn.

Geen SOA
Leo Meijaard, verpleegkundige seksuele gezondheid bij GGD Zeeland benadrukt “dat monkeypox geen SOA is, maar dat je het wel via seks kan overdragen”. Meijaard wijst in dit verband naar de website van Man tot man. “Deze website biedt goede informatie over hoe mannen zichzelf kunnen beschermen tegen monkeypox, ook delen mannen die ziek zijn geworden, daar hun verhaal”.

Meer informatie
Meer algemene informatie over Monkeypox is te vinden op de website van het RIVM en op de website van Soa Aids Nederland.