Annemieke Vijverberg, projectleider vaccinatie COVID-19: “Er zijn in Zeeland veel bedrijven die met arbeidsmigranten werken. Zij doen relatief vaak werk waarin 1,5 meter afstand houden lastig is, of wonen in grotere groepen samen. Om lokale uitbraken van het virus tegen te gaan, is het van groot belang om ook onder deze groep mensen een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.”

Samenwerking met werkgever

In Nederland kan iedereen (tot geboortejaar 2009) die in Nederland woont en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) én iedereen die niet in Nederland woont maar hier wel langer dan een maand verblijft, een coronavaccinatie krijgen.

De samenwerking met de werkgever is belangrijk om de drempel voor het vaccineren van arbeidsmigranten zo laag mogelijk te maken. Ook ontvangen zij vooraf in hun eigen taal informatie over vaccineren en het soort vaccin dat zij krijgen toegediend.

Meer informatie

Meer informatie over het vaccineren van arbeidsmigranten en het aanmeldformulier is te vinden op www.ggdzeeland.nl/coronavaccinatie-arbeidsmigranten