Een klein team van GGD Zeeland vaccineert op locaties Goes en Terneuzen één ochtend per week. Wie nog een prik tegoed heeft, kan daar vanaf 1 juli alleen op afspraak terecht. Het COVID-19 Klantcontactcenter blijft bereikbaar voor afspraken en vragen over COVID-19 vaccinaties.

Samen geschiedenis geschreven
Terugblikkend op de reis die begon met onzekere stappen in maart 2020, herinnert programmamanager Ilona Schinkelshoek zich de immense vooruitgang die is geboekt en de talloze uitdagingen die zijn aangegaan. Schinkelshoek: “Het harde werk heeft geresulteerd in opmerkelijke prestaties, waarbij de vaccinatie van de eerste Zeeuw in januari 2021 absoluut een hoogtepunt was.

Bovendien heeft de lokale benadering van de najaarscampagne van 2022 ervoor gezorgd dat Zeeland een hogere vaccinatiegraad behaalde dan het landelijk gemiddelde. Samen hebben we geschiedenis geschreven en laten zien wat we kunnen bereiken als er wordt samengewerkt. Ik wil graag benadrukken dat de prestaties van onze COVID-19 projectorganisatie niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de inzet, kennis en kunde van alle medewerkers die zich tijdelijk hebben ingezet en de samenwerkingsgeest van (regionale) leveranciers.”

Zeeland werkt aan pandemische paraatheid
Naarmate het aantal infecties blijft dalen en de immuniteit van de bevolking toeneemt, is geen behoefte meer aan een speciale projectorganisatie die zich uitsluitend richt op COVID-19. Het gaat nu om langetermijnmaatregelen, zoals het ontwikkelen van strategieën om toekomstige uitbraken effectief te beheersen.

Om te zorgen dat GGD’en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie, heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor 2023 en 2024 geld vrijgemaakt. Het gaat om ruim € 37 miljoen in 2023 en € 38 miljoen in 2024. Hiermee kunnen de 25 GGD’en aanvullende capaciteit aantrekken, waaronder expertise die in de coronacrisis waardevol bleek. Daarnaast worden er activiteiten gestart om te zorgen voor een versterking van de regionale samenwerking. GGD Zeeland brengt deze expertise en taken onder in een nieuw programma, Zeeland Pandemisch Paraat.