Het griepseizoen staat voor de deur. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een toename van het aantal coronabesmettingen, waardoor meer mensen gezondheidsklachten hebben.
Een gelijktijdige uitbraak van beide virussen kan grote gevolgen hebben voor de zorgcontinuïteit in de provincie. Daarom spannen GGD Zeeland en een aantal Zeeuwse zorginstellingen zich in om het voor zorgpersoneel en mantelzorgers zo gemakkelijk mogelijk te maken de griepprik te nemen. 

Jaarlijks worden talloze mensen met de griep  in het ziekenhuis of op de IC opgenomen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat dit nodig is”, zegt arts infectieziektebestrijding Fleur Groenendijk van GGD ZeelandDaarom is het belangrijk dat mensen die jaarlijks de griepprik krijgen aangeboden via hun huisarts, de prik ook daadwerkelijk gaan halen. Ook zorgmedewerkers en mantelzorgers lopen een verhoogd risico om ziek te worden of het virus ongemerkt te verspreiden. Daarom willen we het voor hen gemakkelijker maken om zichzelf en anderen te beschermen.

Om het voor alle Zeeuwse zorgmedewerkers gemakkelijker te maken om de griepprik te halen hebben GGD Zeeland en een groot aantal Zeeuwse zorginstellingen de handen ineengeslagenMedewerkers van deze instellingen krijgen ruim de gelegenheid – vaak op de werkvloer – om de griepprik te halen op het moment dat het hen het beste uitkomt.  Daarnaast krijgen zij duidelijke informatie over de kans om griep te krijgen, de effectiviteit van het vaccin en de kleine kans op bijwerkingen. Alle Zeeuwse zorginstellingen kunnen gebruikmaken van de gemeenschappelijk ontwikkelde communicatiemiddelen.  

GGD Zeeland maakt het daarnaast mogelijk dat mantelzorgers, die geen oproep van de huisarts ontvangen (omdat zij jonger zijn dan zestig jaar én niet tot een risicogroep behoren)gratis de griepprik kunnen nemen. Zij kunnen zich aanmelden via het formulier op www.ggdzeeland.nl/griepprik