Huisartsen worden massaal gebeld naar aanleiding van een bericht in de PZC. Zoals de huisartsen duidelijk hebben aangegeven, helpen ze uitsluitend mee om het boosteren van thuiswonende mensen die niet naar een priklocatie kunnen komen vanwege medische redenen, te versnellen. Buiten deze groep mensen om geven huisartsen geen boosterprikken.

Bellen naar de huisarts voor een booster heeft dus geen zin. Een aantal huisartsen helpt de GGD bij het vaccineren om het boosteren van deze groep sneller te laten verlopen. Zonder die hulp kost het meer tijd om iedereen de boosterprik te geven, omdat er een speciaal team voor langs huis moet. De selectie van de patiënten is inmiddels afgerond. De mensen om wie het gaat krijgen vanzelf bericht van de huisartsen wanneer ze aan de beurt zijn.

Maak je vaccinatieafspraak online

Ook wij krijgen veel telefoontjes van mensen die een afspraak willen maken voor een boosterprik. We benadrukken dat GGD Zeeland géén afspraken voor boosterprikken maakt. Een afspraak voor een boosterprik maken kan zodra je bij de uitgenodigde doelgroep zit. Welke doelgroepen zijn uitgenodigd voor een boosterprik lees je op de website van GGD GHOR. Het wachten op de uitnodiging is niet nodig om een afpraak te maken. Maak met een DigiD een vaccinatieafspraak op www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Lukt dit niet? Vraag dan een vriend, buur of familielid om te helpen of bekijk www.uitlegprikafspraak.nl voor meer informatie over het maken van een vaccinatieafspraak online. Is het niet mogelijk om online een afspraak te maken? Dat betekent dat alle afspraakmogelijkheden zijn volgeboekt. Probeer in dat geval later opnieuw een afspraak te maken. Het heeft geen zin om hierover te bellen naar ons.

Heb je een andere vraag over de boosterprik die niet gaat over het maken van een afspraak? Neem dan contact op met de corona-vragenlijn van GGD Zeeland via 0113 – 249 442 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur geopend).