Aanmelden voor de stimuleringsregeling is mogelijk van 8 maart tot 19 april 2021

Stimuleringsregeling Gezonde School
Gezonde School-adviseurs begeleiden leraren en docenten bij het werken aan relationele en seksuele vorming. “Hierbij gaan we uit van de Gezonde School-aanpak”, legt Tessa Goorsenberg uit. Zij is jeugdverpleegkundige en Gezonde School-adviseur. “Samen werken we met lessen over seksuele en relationele vorming toe naar het themacertificaat Relaties & Seksualiteit. Leerlingen krijgen zo meer kennis over hun eigen lichaam, relaties en seksualiteit en worden zich bewust van verschillende normen en waarden”. De inschrijfperiode van de stimuleringsregeling loopt van 8 maart tot en met 19 april. Scholen van wie de aanvraag wordt toegekend, ontvangen € 5000,- uitvoeringsbudget en 20 uur advies van een Gezonde School-adviseur.

Week van de Lentekriebels
Landelijk en lokaal is er veel aandacht voor relaties en seksuele (gender) diversiteit. Van 15 tot 19 maart is het de Week van de Lentekriebels met dit jaar het thema ‘gender en seksuele diversiteit’. Deelnemende Zeeuwse basisscholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties, seksualiteit én seksuele diversiteit. Ook zijn er trainingen voor schoolteams en worden online ouderavonden aangeboden.

‘Seksualiteit in de basis’
Al sinds 2007 konden Zeeuwse basisscholen met ondersteuning van GGD Zeeland deelnemen aan de ‘Week van de Lentekriebels’. Twee jaar geleden kregen basisscholen in de zogeheten regenboog-gemeenten Goes en Middelburg via het project ‘Seksualiteit in de basis’ een aanbod om structureel en integraal aan de slag te gaan met relaties, seksualiteit en seksuele diversiteit. Goorsenberg: “Juist op de basisschool is relationele en seksuele vorming heel belangrijk. Door hier op jonge leeftijd al aandacht voor te hebben, raken kinderen vertrouwd met het onderwerp. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan”. Door een rijkssubsidie krijgt dit project een vervolg, niet alleen op basisscholen maar ook Voortgezet Onderwijs en MBO kunnen hier via de stimuleringsregeling gebruik van maken, in heel Zeeland.

Meer weten?
Wie vragen heeft over de Gezonde School of graag wil deelnemen kan contact opnemen met het team Gezonde School via: gezondeschool@ggdzeeland.nl.