De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om kinderen de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Hoe werkt de Verwijsindex?
Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard spelen ouders hierin een rol!

Wethouder Marga van de Plasse roept alle zorgprofessionals in Zeeland op om de Verwijsindex te gebruiken. Doe het voor Guus, Guusje en de zorgprofessional die het netwerk niet kent, zoals de juf voor de klas. Gebruik de Verwijsindex Zeeland!

Wie heeft toegang?
De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.

Heeft u vragen over uw kind en de Verwijsindex, neem dan contact op met uw jeugdverpleegkundige. Voor algemene vragen over de verwijsindex kunt u contact opnemen met Jorien van de Flier, coördinator verwijsindex Zeeland via jorien.vandeflier@ggdzeeland.nl.