Dankzij subsidie vanuit het Rijk kunnen wij als GGD Zeeland in de periode najaar 2020 – zomer 2022 extra aandacht besteden aan het thema Relaties & Seksualiteit met als doel: meer scholen structureel in staat stellen om hun leerlingen en studenten te stimuleren om verantwoordelijk en respectvol om te gaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. We zetten in op het enthousiasmeren en begeleiden van scholen in het (S)BO, V(S)O en MBO en zoeken de samenwerking met partners en gemeenten.

Vanaf 8 maart 2021 kunnen scholen zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod en de stimuleringsregeling R&S via www.mijngezondeschool.nl.

In dit project is een belangrijke rol weggelegd voor de Gezonde School-adviseurs Relaties & Seksualiteit. We stellen ze graag aan je voor:

Meer weten? Bekijk dan onze factsheet Gezonde School of neem contact op met het team Gezonde School via: gezondeschool@ggdzeeland.nl