21 januari 2022 – Het aantal schoolklassen dat naar huis gestuurd wordt door de huidige quarantaineregels, neemt snel toe. Hele klassen moeten nu in quarantaine bij drie of meer besmettingen. Dat is best snel. In heel Nederland zit op dit moment een kwart van de basisschoolleerlingen in quarantaine. Op basis van de groei in het aantal coronabesmettingen zal dit aantal de komende week nog fors groeien. Elke vier besmette personen infecteren nu vijf nieuwe mensen met Covid-19. Wel lijkt het erop, dat de omikronvariant leidt tot minder ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames. Ook kinderen en jongeren hebben minder klachten van deze coronavariant.

Ontwrichting samenleving dreigt

Het nu geldende quarantainebeleid leidt tot ingrijpende effecten voor de hele samenleving. Als de trend van besmettingen doorzet dreigt ontwrichting van de samenleving, omdat grote aantallen mensen in isolatie of quarantaine moeten gaan na contact met een positief getest persoon. Er zijn veel kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, psychisch kwetsbaren en sociaal zwakkeren die extra zwaar getroffen worden door de quarantaineregels.

Leerachterstanden en sociale isolatie bij jeugd

Met name voor de jeugd hebben de quarantaineregels veel negatieve effecten. Omdat veel kinderen en jongeren niet gevaccineerd zijn en tot 18 jaar geen boosterprik kunnen krijgen, geldt voor hen dat ze meteen in quarantaine moeten na contact met een besmet persoon. De gevolgen voor leerlingen zijn groot. Digitaal onderwijs thuis leidt, ondanks alle inspanningen van scholen, tot leerachterstanden. Niet iedereen heeft thuis de gelegenheid om goed te kunnen studeren. De ruimte ontbreekt, er is geen rustige omgeving, ouders moeten ook thuis werken, kunnen kinderen niet ondersteunen in het leerproces. Kortom er zijn tal van factoren die leiden tot achterblijvende leerprestaties.

Ernstig is ook de sociale isolatie waarin leerlingen kunnen belanden. Leerlingen die in quarantaine zitten mogen geen fysiek contact hebben met klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes. Meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens. Sommigen vinden dat ze in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Toekomstperspectief ontbreekt, er is geen zicht op verbetering van de situatie van jongeren. Door de coronamaatregelen zijn sociale contacten voor een lange periode ingeperkt en wordt hun relationele en seksuele ontwikkeling belemmerd. De sociaal-emotionele veerkracht van kinderen gaat hard achteruit.

Versoepeling van quarantainebeleid

Wij als Directeuren Publieke Gezondheid hebben ons tot nu toe volledig achter het quarantainebeleid geschaard. Maar nu zien we vanuit onze verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid dat het middel quarantaine voor scholieren zijn doel voorbijgeschoten is en de gezondheidsschade nu juist toeneemt.

Vanuit zorg voor de gezondheid van alle jonge inwoners van onze regio’s pleiten wij voor een versoepeling van het nu geldende quarantainebeleid. Als we de regel van quarantaine bij drie of meer besmettingen versoepelen, hoeven er minder klassen naar huis gestuurd te worden. Scholen zijn dan weer beter in staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen.

De afgelopen twee jaar hebben een enorme impact gehad op onze jongeren. We hebben de verantwoordelijkheid om deze groep nu weer de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen.

Namens de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid,

Jac Rooijmans, Directeur Publieke Gezondheid Limburg-Noord
Fons Bovens/Frank Klaassen, Directeur Publieke Gezondheid Zuid Limburg
Sebastiaan Baan, Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant
Thérèse Claassen, Directeur Publieke Gezondheid Hart van Brabant
Ellis Jeurissen, Directeur Publieke Gezondheid Brabant-Zuidoost
Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid Haaglanden
Hans Kox, Directeur Publieke Gezondheid Drenthe
Joke Gaemers, Directeur Publieke Gezondheid Zeeland
Rianne van den Berg, Directeur Publieke Gezondheid Ijsselland
Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden
Margreet de Graaf, Directeur Publieke Gezondheid Fryslân
Anton Kok, Directeur Publieke Gezondheid Zaanstreek-Waterland
Marjan Vluggen, Directeur Publieke Gezondheid Flevoland
Samanta Dinsbach, Directeur Publieke Gezondheid Twente
José Manshanden, Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam
Edward John Paulina, Directeur Publieke Gezondheid Hollands Noorden
Jos Rietveld, Directeur Publieke Gezondheid Groningen
Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid Gelderland-Zuid
Henk Bril, Directeur Publieke Gezondheid Gelderland-Midden
Jacqueline Baardman, Directeur Publieke Gezondheid Noord-en Oost- Gelderland
René Stumpel, Directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtstreek
Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid Kennemerland
Yvonne van Duijnhoven, Directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond
Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid regio Utrecht
Cees Vermeer, Directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid