Dit onderzoek vindt plaats onder scholieren in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs en wordt in Zeeland in de periode van 4 oktober tot en met 26 november 2021 afgenomen. Deze Gezondheidsmonitor vindt normaliter elke vier jaar plaats (laatste meting in 2019), maar dit jaar is er een extra uitvraag vanwege corona.

Wettelijke taak gezondheidstoestand jeugd monitoren
De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.

Wat levert het onderzoek op?
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 geeft, via een online vragenlijst, inzicht in de (fysieke en mentale) gezondheid en het welzijn van jongeren. Onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging, middelengebruik en de impact van corona komen aan bod. Eenzelfde meting is bij alle Zeeuwse reguliere VO scholen in 2019 gedaan, waardoor het een vergelijking van de gezondheidssituatie voor- en na coronatijd oplevert.