Het project heeft als doel om ouders te helpen het voedingspatroon van kinderen te verbeteren door een gezonde lunchtrommel voor te bereiden. Door middel van een boekje worden ouders geïnformeerd en geïnspireerd over gezonde voeding. Om de start van ‘geen rommel in je trommel’ te vieren ontvangen kinderen naast het boekje ook een lunchtrommel.

Gezonde leefstijl aanleren

Voor kinderen is het belangrijk om een gezonde leefstijl aan te leren. Gezond en duurzaam eten is daar een belangrijk onderdeel van. Hoe gezonder een kind namelijk eet op jonge leeftijd, des te kleiner de kans op ziekten op latere leeftijd. Omdat ouders doorgaans bepalen hoe de lunchtrommel van hun kinderen wordt gevuld, is het boekje niet alleen aan kinderen maar ook aan ouders gericht. Het boekje is geschikt voor alle leeftijden van de basisschool.

Wat is Jong Leren Eten?

Binnen het Jong Leren Eten programma werken het Rijk, kinderopvang, scholen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, zoals de Gezonde School, samen. Het doel is kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Jeugdgezondheidszorg

Om de doelgroep te bereiken heeft Jong Leren Eten een samenwerking opgezet met de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland. Tijdens het contactmoment van 3,9 jaar op het consultatiebureau krijgen ouders/verzorgers en hun kind van de jeugdverpleegkundige het boekje en een lunchtrommel uitgereikt. De jeugdverpleegkundige legt daarbij ook aan ouders uit hoe kinderen gezonde en duurzame keuzes leren maken.

GGD Zeeland is blij met de samenwerking met Jong Leren Eten en het project ‘geen rommel in je trommel’. Het project ‘geen rommel in je trommel’ sluit namelijk goed aan bij het uitgangspunt van GGD Zeeland om de keuzes voor een gezonde leefstijl makkelijker te maken. Ook ouders zijn tot nu toe enthousiast over het project.