Let op: GGD Zeeland maakt géén afspraken voor (booster)vaccinaties. Om een afspraak te maken log je in met je DigiD op www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen COVID-19 te versterken. De booster beschermt tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Mensen ouder dan 80 krijgen de boostervaccinatie als eerste aangeboden, omdat zij na de eerste vaccinatie(s) een minder hoge bescherming bereiken tegen corona.

Uitnodigingsbrieven eind november

Het RIVM verstuurt vanaf 18 november de eerste uitnodigingsbrieven voor de boostervaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+. Wie de brief heeft gekregen, kan de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn bellen om een afspraak te maken op een gewenste locatie en datum. Als de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt zijn geweest, volgt de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar.

Nieuwe vaste locaties

Op dinsdag 23 november breiden we onze locaties uit. We openen nieuwe vaste vaccinatielocaties door heel Zeeland. Zo kan een afspraak voor de boosterprik gemaakt worden op een locatie in de buurt.

Een actueel overzicht van de vaccinatielocaties vind je op www.ggdzeelandprikt.nl.

Voorwaarden boostervaccinatie

Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen van de extra vaccinatie:
– U kunt deze extra prik pas halen vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u dus volledig gevaccineerd was – óf 6 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
– U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met de GGD. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
– U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Telefonisch of online inplannen

Via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen voor de extra vaccinatie. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig.

Partner mee?

Als uw partner mee wilt komen voor een boostervaccinatie, probeert GGD Zeeland daarbij te helpen. Maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat u samen wilt komen. Uw partner moet 60 jaar of ouder zijn. En voor uw partner geldt uiteraard ook dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met covid-19 een half jaar geleden moet zijn.

Zorginstellingen

Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod voor een booster, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren, kunnen een beroep doen op de GGD. Opgeven kan vanaf donderdag 18 november.

Zorgpersoneel

Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Het gaat om zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in:

– ziekenhuizen
– verpleeghuizen
– kleinschalige woonvormen
– klinische medisch-specialistische revalidatie
– huisartsenpraktijken
– ambulancediensten
– intramuraal ggz
– geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ggz-crisisdienst
– wijkverpleging

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun personeel te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op een GGD-locatie.

Booster met een mRNA-vaccin

Iedereen die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie, krijgt een mRNA-vaccin van Moderna of BioNTech/Pfizer. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties en er is geen vrije keuze in. Kreeg iemand eerder Janssen of AstraZeneca? Ook dan wordt de booster een van deze twee mRNA-vaccins. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en dus niet aan de beurt bent. GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Wie ongeldig een afspraak maakt, krijgt vooraf bericht dat de afspraak wordt geannuleerd. Of komt op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Derde prik voor mensen met een ernstige afweerstoornis

In oktober kregen mensen met een ernstige afweerstoornis een uitnodiging voor een derde coronavaccinatie. Zij kregen deze uitnodiging via een medisch specialist, omdat zij mogelijk niet voldoende antistoffen tegen COVID-19 hadden aangemaakt. Deze derde prik is onderdeel van de basisserie met COVID-19-vaccinaties.  Na deze derde prik geldt dan ook een interval van minimaal 6 maanden totdat iemand in aanmerking komt voor de boosterprik.

Geen gevolgen voor coronabewijs

Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig. De QR-code blijft dus gewoon werken.

Eerste of tweede prik

Sinds augustus zijn we van grootschalig vaccineren overgestapt op een andere strategie: het fijnmazig vaccineren. Daarbij worden inwoners dichtbij en zonder afspraak gevaccineerd en bieden we laagdrempelig iedereen zijn eerste of tweede prik aan. En dat blijkt een succes: in totaal zijn er 10881 prikken gezet via mobiele locaties. Je kunt je de komende weken daarom nog steeds voor je eerste of tweede prik blijven melden bij een mobiele vaccinatielocatie. Op www.ggdzeelandprikt.nl zijn alle priklocaties en tijden te vinden. Vanaf volgende week is het ook mogelijk om je voor je eerste of tweede prik te melden op één van de vaste vaccinatielocaties.

Antwoorden op veelgestelde vragen over de boostervaccinatie vind je op de website van GGD GHOR. Bekijk voor uitleg over de werking van de boostervaccinatie het filmpje van het RIVM.