Met deze gevraagde begrotingswijziging gaat er 2,4 miljoen euro structureel (en 2 ton incidenteel) extra naar de GGD. Dit betekent dat GGD Zeeland hiermee de financiële ruimte heeft om de basis op orde te brengen na jarenlange bezuinigingen.

GGD Zeeland had niet te kampen met een begrotingstekort maar wel met jarenlange bezuinigingen, oplopende kosten door veranderingen in wet- en regelgeving en een tekort aan diverse functies in alle lagen van de organisatie. In 2015 is gekozen voor zelforganisatie als organisatiemodel maar dit heeft niet het gewenste effect gehad om de neerwaartse spiraal te keren.

Joke Gaemers, directeur Publieke Gezondheid, informeerde in 2021 de raden al dat ‘de rek eruit was’. In 2022 werd na intern onderzoek duidelijk dat de financiële bodem bereikt was en GGD Zeeland daar op onderdelen doorheen dreigde te zakken.

Joke Gaemers: “Ik ben blij dat het Algemeen Bestuur ook de noodzaak ziet om nu stappen te zetten in het belang van de continuïteit van de GGD organisatie. Met de toegekende extra financiële middelen brengen we de basis op orde. We kunnen onze kwetsbare bedrijfsvoering en aansturing van de organisatie versterken met als doel onze medewerkers beter te ondersteunen. Zodat zij zich kunnen focussen op de uitvoering van vakinhoudelijke taken, oftewel: meer handen aan het bed. Hiermee kunnen wij niet alleen onze taken voor de dertien gemeenten kwalitatief beter uitvoeren maar zijn wij ook een betere werkgever voor ons eigen personeel.”