In het najaar van 2019 hebben alle GGD’en in samenwerking met het RIVM onderzoek gedaan onder scholieren in de klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs. Voor Zeeland was dit de eerste keer dat dit onderzoek Zeeuws breed is uitgevoerd. In Zeeland deden alle scholen mee en hebben ruim 6900 leerlingen de vragenlijst over hun gezondheid en leefstijl ingevuld. In navolging van het landelijke persbericht van de Gezondheidsmonitor Jeugd belichten we in dit persbericht de thema’s roken en alcohol voor Zeeland.

Zeeuwse jongeren gebruiken vaker alcohol
In Nederland zijn grote regionale verschillen in alcoholgebruik onder jongeren te zien. Zeeland scoort ongunstiger en Zeeuwse jongeren gebruiken vaker alcohol dan Nederlandse leeftijdsgenoten. Van de Zeeuwse jongeren heeft 37% ooit wel eens een heel glas met alcohol gedronken, heeft 31% in de afgelopen vier weken alcohol gedronken en is 22% een zogenaamde binge-drinker (in de afgelopen vier weken vijf of meer glazen alcohol per keer gedronken). Binnen Zeeland zien we ook verschillen tussen gemeenten. Zo gebeurt binge-drinken vaker in Tholen, Sluis en Noord-Beveland en minder vaak in Terneuzen en Vlissingen.

Ook in Zeeland grote verschillen in roken tussen opleidingsniveaus
Net zoals landelijk zien we in Zeeland grote verschillen in rookgedrag tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Zo heeft 22% van de scholieren op het VMBO basis-/kaderberoepsgericht ooit een hele sigaret gerookt versus 4% op het VWO. Dagelijks roken doet 8% van de leerlingen op het VMBO basis/kaderberoepsgericht, 5% van de leerlingen op VMBO gemengd/theoretisch, 1% van de HAVO en 0,4% van de VWO leerlingen.

Ambities Nationaal Preventieakkoord
In november 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ondertekend dat zich richt op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor roken is de doelstelling voor jongeren dat er in 2040 geen enkele jongere meer rookt. Voor alcohol is de doelstelling dat het alcoholgebruik onder jongeren is gedaald tot maximaal een kwart van alle jongeren en het aantal jongeren die te veel (binge) drinkt tevens afneemt.
De cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 laten zien dat ook in Zeeland op beide thema’s verdere stappen gezet moeten worden om de doelstellingen te realiseren.

Resultaten andere thema’s in de Gezondheidsmonitor Jeugd in september bekend
Naast roken en alcoholgebruik zijn er nog andere gezondheid gerelateerde onderwerpen uitgevraagd, onder andere: cannabisgebruik, geluk, stress, psychosociale gezondheid, eenzaamheid, weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen, energiedrankjes en suikerhoudende dranken, bewegen, gamen/ sociale media gebruik en seksuele gezondheid. De Zeeuwse resultaten op gemeenteniveau en verdere verdiepingen op thema’s vinden komende maanden plaats en worden in september gepresenteerd in een online tool op deze pagina.